Z przyjemnością publikujemy ZWCAD 2019 SP2

Ta wersja zawiera sporo zmian np. rozbudowany panel właściwości, podpisy cyfrowe plików DWG1, import PDF1.

Wykonaliśmy również analizę i optymalizacje funkcji do edycji np. ucinania i wydłużania.

Teraz przyjrzyjmy się bliżej zmianom w tej wersji.

Polecenie do obracania widoku w 3D - 3DORBIT

Do tej pory w menu funkcji były tylko 2 pozycje przesuń i powiększ (nie licząc funkcji wyjścia). Teraz dodaliśmy inne rodzaje obrotów, tryby wyświetlania widoku i inne funkcje.

zwcad 2019 sp2 3dorbitNowe menu funkcji 3DORBIT w ZWCAD 2019 SP2

Podpisy cyfrowe plików DWG1

Podpis elektroniczny można dołączyć do plików DWG w wersjach: 2004, 2010, 2013 i 2018 (DWG 2007 nie jest jeszcze obsługiwany).

 

podpisy cyfrowe dwgPrzycisk wywołania okna podpisów cyfrowych

Import plików PDF - PDFIMPORT1

W wersji SP1 została dodana możliwość podkładania plików PDF podobnie jak obrazy rastrowe. W wersji SP2 dodano polecenie do importu - zamiany wektorowych plików PDF na obiekty rysunkowe.

 

 opcje do importu plikow pdf

Ulepszony panel właściwości

Panel właściwości został całkowicie przebudowany. Możemy już edytować wartości poprzez klawisze kursora, do przełączania pól służy klawisz TAB. W polach wartości dodatkowo znajduje się przycisk kalkulatora.

 

okno wlasciwosci 2019

Optymalizacja wydruku

Pogląd wydruku oraz drukowanie powinny działać szybciej.

 

 

wydruk cad

Optymalizacja funkcji do edycji

Przeanalizowano i poprawiono ważne problemy z funkcją do przycinania i wydłużania elementów. Również edycja tekstów powinna przebiegać sprawniej.

 

zwcad trim 2019

Nowe polecenia:

 • DIGITIALSIGN - dołączanie podpisu cyfrowego do rysunku,
 • SIGVALIDATE - sprawdza, czy rysunek jest podpisany cyfrowo i wyświetla certyfikat.
 • PDFIMPORT - importuje plik PDF i zamienia jego elementy na obiekty rysunkowe,
 • PDFIMPORTIMAGEPATH - domyślna ścieżka zapisu obrazów rastrowych powstałych podczas importu plików PDF zawierających grafiki.

Nowe zmienne systemowe:

 • SIGWARN - zmienna określa czy będzie wyświetlane okno powiadomień o certyfikacie podczas otwierania certyfikowanych plików,
 • PDFIMPORTMODE - zmienna określa w jaki sposób ma być importowany plik PDF,
 • PDFIMPORTFILTER - zmienna pozwala na filtrowanie jakie obiekty zawarte w PDF mają być importowane,
 • PDFIMPORTLAYERS - zmienna określa czy obiekty z PDF mają być importowane na oryginalne warstwy, czy na jedną - aktualną.

 

Pobierz teraz

ZWCAD 2019 PL 64bit ZWCAD 2019 PL 32bit

 

Uwagi do wersji SP2.

 1. Import plików PDF oraz podpisy cyfrowe działą tylko w wersji Professional
 2. Jeżeli używasz 64 bitowej wersji Windows 7 lub Windows 8.1 i nakładek wykorzystujących środowisko VBA (Visual Basic for Application), prosimy zapoznać się z poniższą informacją.
  Po instalacji wersji SP2 być może nie będzie można uruchomić środowiska VBA (polecenie VBAIDE), co spowoduje, że nie będzie można uruchomić nakładek wykorzystujących VBA.

  Rozwiązania problemu:
  Obecnie najprostszym rozwiązaniem jest instalacja wersji ZWCAD 2019 SP2 w wersji 32 bitowej (link powyżej).
  W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z działem technicznym.