Porównanie ZWCAD 2025 z poprzednimi wersjami

ZWCAD jest cały czas rozwijany, dodawane są nowe funkcje. W poniższej tabeli zamieściliśmy porównanie wybranych funkcji, które pojawiły się w programie na przestrzeni wersji rocznikowych od ZWCAD 2017.

 

Cechy i funkcje programu ZWCAD 2017 ZWCAD 2018 ZWCAD 2019 ZWCAD 2020 ZWCAD 2021 ZWCAD 2022 ZWCAD 2023 ZWCAD 2024 ZWCAD 2025
Odnośniki do informacji o pełnej liście zmian

Oficjalna
SP1
SP2
SP3

Oficjalna
SP1
SP2

Oficjalna
SP1
SP2

Oficjalna
SP1
SP2

Oficjalna
SP1
SP2

Oficjalna
SP1
SP2

Oficjalna
SP1
SP2

Oficjalna
SP1

Oficjalna

Wydajny silnik do rastrów - wygodna i szybka praca z dużymi obrazami i mapami.

Rendering
Generator kodów kresowych i kodów QR
Fieldy - możliwość odczytywania właściwości obiektów (np. pole, długość) i wstawiania do rysunku jako tekst.
Wprowadzanie dynamiczne
Centrum projektanta
Obsługa formatu DWG 2018

Podkładanie plików PDF i DWF
Skala opisowa (Annotation scale)
Ciemny i jasny kolor okna programu
Możliwość edycji polilinii i kreskowania poprzez uchwyty
Import plików PDF
Tabelaryczne zestawienie właściwości obiektów (Data extraction)
Edytor i debugger LISP
Kreskowanie z tłem
Obsługa przeźroczystości obiektów (bez drukowania).

Kompleksowy Manager XRefów.
Listę wstawionych plików DWG, DWF, PDF oraz rastrów umieściliśmy w jednym oknie.

Formuły w tabeli
Osobne ustawiania warstw dla każdej rzutni.
Wydruk zacieniowanych obiektów na wbudowanej do ZWCAD drukarce - DWG to PDF.
Szyk dynamiczny - kołowy, prostokątny, po ścieżce
Link danych
Za pomocą linku danych możemy połączyć tabelę utworzoną w arkuszu kalkulacyjnym z rysunkiem w programie CAD.
Wydruk rysunków CAD z przeźroczystością obiektów
Flatshot - funkcja do tworzenia widoku 2D z obiektów 3D
Import plików IFC (plików BIM).
Wygładzanie wyświetlania linii
Możliwość wyświetlania wstążki i klasycznego menu w tym samym czasie.
Moduł ArcGIS - układy geodezyjne i mapy z serwisów geodezyjnych.
Nowy uchwyt - centrum geometryczne
Podgląd zapisu bloku na dysk w poleceniu PISZBLOK (WBLOCK)
Edycja brył przez uchwyty
Edycja brył poprzez panel właściwości
Menedżer zestawów arkuszy
Wygodne ustawienia uchwytów
Podpowiedź z obrazkiem
Nowe funkcje tabeli - wstążka i bloki
Obsługa wybranych kontrolerów 3D
Obsługa chmury punktów (tylko w wersji Professional)
Wspomaganie sprzętowe wyświetlania grafiki - OpenGL
Podkładanie plików DGN
Edytor bloków parametrycznych Flexiblock
Skrócony dynamiczny panel właściwości
Nowe funkcje widoku 3D
Oznaczanie, wymiarowanie i zestawienia powierzchni - TABELAPOWIERZCHNI
Import plików CAD w formacie STEP
Gizmo - nowe ucwhyty brył do pracy w 3D
Wektoryzacja rastrów
Nowe style wizualizacji w 3D: Koncepcyjny, Realistyczny, X-Ray oraz Odcieni szarości

 

 

 

Różnice pomiędzy wersją Standard i Professional

Cechy i funkcje programu ZWCAD 2025 Standard ZWCAD 2025 Professional 

Krótki opis

Najnowsza wersja ZWCADa. Wydajność w codziennej pracy oraz szereg użytecznych funkcji, np. używanie bloków dynamicznych, ekstrakcja danych, kreskowanie z tłem, szyk dynamiczny. 

ZWCAD Standard w stosunku do wersji Professional między innymi nie posiada: modułu geodezyjnego ArcGIS, możliwości tworzenia i edycji brył, importu plików STEP, obsługi chmury punktów (Point Cloud), wektoryzacji rastrów oraz uruchamiania nakładek innych niż LISP.

Licencja bezterminowa

Opcjonalnie dostępny klucz sprzętowy USB
Dostępność licencji sieciowej
Obsługa plików w formacie DWG/DXF od 2000 do 2018
Narzędzia do rysowania i edycji 2D (np.: linia, okrąg, polilinia, kopiowanie, rozciąganie), z wyjątkiem funkcji REGION

Funkcja REGION
Wydajna obsługa rastrów
Wektoryzacja rastrów
Bloki parametryczne - FLEXIBLOCK
Obsługa chmury punktów (Point Cloud)
Wykorzystanie mocy procesorów wielordzeniowych
Wykorzystanie wspomagania sprzętowego karty graficznej - OpenGL
Tworzenie i edycja brył, obsługa regionów
Import plików STEP
Rendering
Polecenie SOLPROF
Eksport brył do formatu STL
Import plików IFC
Moduł geodezyjny ArcGIS
Podkładanie plików rastrowych i PDF do rysunku CAD
Import i eksport plików DGN
Czyszczenie plików DGN
Edytor i uruchamianie skryptów LISP
Obsługa innych nakładek branżowych
np. ZWTraffic, ZWGeo, CADprofi
Link do sklepu