Z przyjemnością informujemy, że ZWCAD 2023 SP1 jest już dostępny!

Dzięki Twoim cennym spostrzeżeniom dotyczącym poprzedniej wersji, ZWCAD 2023 SP1 jest teraz wyposażony w nowe narzędzia i ulepszenia.

W tej wersji ZWCAD przyśpieszyliśmy znacznie działanie programu (w niektórych przypadkach prawie 10 razy), przebudowaliśmy gruntownie narzędzia i opcje kreskowania. Teraz zobaczysz podgląd kreskowania jeśli tylko umieścisz kursor nad zamkniętym obszarem. Łatwiej zaimportujemy wielostronicowe pliki PDF. Edytor tekstu został wzbogacony o dodatkowe opcje.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną listą zmian!

 

Co zmieniło się w nowej wersji naszego programu CAD:

 

 

Poniżej zamieściliśmy dokładny opis zmian w ZWCAD 2023 SP1:

 

Szybkość działania programu

W porównaniu do wersji oficjalnej znacznie przyśpieszyliśmy najpopularniejsze opcje rysowania i edycji.

Na rysunku poniżej pokazaliśmy ile średnio mniej czasu zajmują wybrane operacje projektowe w ZWCAD 2023 SP 1 w stosunku do oficjalnego wydania ZWCAD 2023 (oznaczony na wykresie jako 100%). Na przykład, porównując pracę obu programów na kilkuset rysunkach obliczyliśmy, że czas potrzebny na funkcje przesuwania zmniejszył się o ponad połowę.

Największy wzrost wydajności zanotowaliśmy przy operacjach związanych z kreskowaniem. Są one prawie 10 razy szybsze.

 

wydajnosc zwcad 2023

 

 

Przebudowanie funkcji kreskowania

Nowa zakładka do kreskowania

Do menu wstążkowego dodaliśmy nową zakładkę z narzędziami i opcjami do kreskowania. Dzięki temu okno kreskowania nie zasłania rysunku.

pasek kreskowania zwcad

menu kreskowania w zwcad

 

Podgląd kreskowania w czasie rzeczywistym

Samo najechanie kursorem nad obiekt, który zamierzamy zakreskować powoduje wyświetlenie podglądu kreskowania.

podglad kreskowania cad

 

Możliwość "cofnięcia" błędnie zaznaczonego obszaru przy wyborze kreskowania.

Wpisując literę C lub używając klawiszy "CTRL + z" podczas zaznaczania obszarów kreskowania możemy usunąć kreskowanie z ostatnio zaznaczonego obszaru.

cofanie kreskowania cad

 

Szybkie ustawienie początku kreskowania 

Po zaznaczeniu kreskowania w menu będzie dostępna opcja do szybkiego ustawienia początku kreskowania.

 poczatek kreskowania zwcad

 

Szybka zmiana granic kreskowania

Po zaznaczeniu kreskowania w menu będzie dostępna opcja do szybkiej podmiany granic kreskowania. Wskazujemy nową granicę i zatwierdzamy.

zamiana granic kreskowania zwcad

 

 

 

 

 

Import wielostronicowych plików PDF

Korzystając z funkcji importu PDF, można teraz zaimportować jedną lub więcej stron PDF naraz (kolejne strony wybieramy przytrzymując klawisz "Ctrl" lub "Shift").

Domyślnym punktem wstawienia jest początek układu współrzędnych (0,0) ale możemy określić własny punkt wstawienia dla każdej strony.

To dość ważna funkcja dla użytkowników, którzy często muszą importować wielostronicowe pliki PDF do ZWCAD.

 import wielostronicowych plikow pdf

 

 

 

Przebudowana funkcja chmurki rewizji

Dodaliśmy gotowe kształty chmurki rewizji:

ksztalty chmurki rewizji

 

Poniżej pokazaliśmy tworzenie prostokątnej chmurki rewizji.

nowa chmurka rewizji

 

 

Łączenie odnośników wieloliniowych

Nowe polecenie „MLEADERCOLLECT” umożliwia użytkownikowi łączenie wybranych odnośników wieloliniowych (tylko odnośniki z blokami) w wiersze lub kolumny.

laczenie odnosnikow z blokami

 laczenie odnosnikow cad

 

 

 

Dodatkowe opcja funkcji kopiuj, np. szyk, zmierz, podziel

Podczas kopiowania mamy do dyspozycji tworzenie wielokrotnych kopii na różne sposoby. Określamy ilość powtórzeń oraz sposób pomiaru odległości pomiędzy powtórzeniami.

dodatkowe opcje szyku

 

Na rysunku poniżej pokazaliśmy opcje "Podziel".

dodatkowe opcje kopiowania

 

 

Optymalizacja funkcji do edycji tekstu

Wprowadziliśmy nowe opcje do edytora tekstu:

  • wyświetlanie jako WYSIWYG (Akronim stosowany w informatyce dla określenia metod, które pozwalają uzyskać wynik w publikacji identyczny lub bardzo zbliżony do obrazu na ekranie),
  • linijka edytora podąża za edytowanym tekstem podczas zmiany widoku,
  • możemy ustalić kolor podświetlenia zaznaczonego tekstu,
  • możemy sterować widocznością tła tekstu,
  • podczas edycji tekstu możemy używać kombinacji klawiszy "Ctrl" + strzałki na klawiaturze aby przemieszczać kursor pomiędzy całymi słowami,

 

dodatkowe opcje edycji tekstu

 

 

Automatyczne wypełnianie tabeli

Możemy używać automatycznego wypełniania komórek tabeli nawet gdy w komórkach znajdują się litery i cyfry.

autowypelnianie tabeli zwcad

 

 

Nowe opcje w zakładkach plików

Po kliknięciu prawym klawiszem myszki w zakładkę pliku dostępna jest możliwość umieszczenia w schowku pełnej ścieżki dostępu do pliku dwg wraz z nazwą tego pliku.

kopiowanie sciezki do pliku cad

 

 

ZWCAD 2024 - ceniona alternatywa CAD
ZWCAD to znakomita alternatywa dla znanego programu CAD. Obsługuje zarówno pliki DWG jak i DXF również w najnowszym formacie. Dostępna jest licencja komercyjna bezterminowa z dobrowolnymi aktualizacjami. Już teraz możesz pobrać program i pracować. 30 dni testów z pełną funkcjonalnością, a później program CAD zamieni się w szybką przeglądarkę plików z możliwością tworzenia rysunków do 1000 obiektów.  

Kupuję program Kupuję aktualizacje 
Pobierz ZWCAD 2024 64bit PL  Pobierz ZWCAD 2024 32bit PL