Kolor podświetlenia

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
Kolor podświetlenia

Zmienna SELECTIONEFFECTCOLOR odpowiada za kolor podświetlenia wybranych obiektów na rysunku.

Ustawienie tej zmiennej ma znaczenie tylko wtedy, gdy właczony jest specjalny sposób podświetlania - SELECTIONEFFECT ma wartość 1.

 

Informacje o zmiennej do zmiany koloru zaznaczonych obiektów:

Typ: Liczba całkowita od 0 do 255 (0 - wartość domyślna)

Miejsce zapisu: Rejestr systemu

Wartość domyślna: 

Występowanie: Od ZWCAD 2021

 

Na rysunku poniżej pokazaliśmy kilka przykładów zaznaczonych elementów dla różnych wartości zmiennej.

kolor podswietlenia

 

 

Synonimy: SELECTIONEFFECTCOLOR