Dziewięć kroków na płynne przejście do ZWCAD z innego programu CAD

W tym artykule przedstawimy kompletny przewodnik, który pokazuje, jak bezboleśnie przejść na ZWCAD z innych programów CAD, zachowując swoje spersonalizowane ustawienia.

Mówiąc ściślej, oto 9 rzeczy, na które warto zwrócić uwagę, aby ZWCAD był dla Ciebie bardziej przydatny:

 1. Aliasy czyli skróty klawiaturowe.
 2. Palety narzędzi.
 3. Czcionki i pliki mapowania czcionek.
 4. Rodzaje linii.
 5. Wzory kreskowania.
 6. Style wydruku.
 7. Preferencje w szablonie.
 8. Dodatki uruchomione w ZWCAD.
 9. Domyślny program CAD do otwierania plików DWG.

Miejsce instalacji programu

Aby dowiedzieć się gdzie jest zainstalowany program ZWCAD, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę ZWCAD na pulpicie, wybierz Właściwości i kliknij przycisk Otwórz lokalizację pliku.

 

gdzie zainstalowany cadJak uzyskać dostęp do ścieżki instalacji ZWCAD

 


Aliasy

Aliasy to inaczej mówiąc skróty do poleceń programu CAD. Wprowadzenie aliasu w wierszu poleceń wywoła żądane polecenie, oszczędzając czas i wysiłek związany z wpisywaniem kompletnego polecenia. Zwykle aliasy są przechowywane w pliku PGP, który pojawia się w ścieżce instalacyjnej.

Aby nadal używać swoich aliasów w ZWCAD, możesz po prostu zastąpić plik PGP w ścieżce instalacyjnej ZWCAD na poprzedni. Musisz wiedzieć, że zamiana działa tylko wtedy, gdy nazwa pliku PGP z innego oprogramowania CAD jest taka sama jak nazwa w ZWCAD. Nie zapomnij więc zmienić nazwy pliku!

 

Scieżka dostępu do pliku pgp   %appdata%\ZWSOFT\ZWCAD\2022\pl-PL\Support

 

Lokalizacji pliku pgpLokalizacja pliku ZWCAD.pgp

 


Palety narzędzi

W niektórych programach CAD, palety narzędzi przechowują bloki, wzory i inne komponenty razem w jednym panelu jako pliki XTP podczas gdy w ZWCAD są one oznaczone jako pliki XML. Zapewne obawiasz się korzystania z ZWCAD z uwagi na utratę cennych narzędzi, znajdujących się w panelu, którego budowanie zajęło Ci dużo czasu i wysiłku.

Otóż nie musisz się bać! Oferujemy narzędzie o nazwie TPConverter do konwersji palet narzędzi z pliku XTP na XML. Możesz więc ponownie wykorzystać swoje palety narzędzi w ZWCAD niemal natychmiast.

Uwagi:

 • TPConverter konwertuje tylko spersonalizowane palety narzędzi.
 • Palety narzędzi zawierające elementy niedostępne w ZWCAD (np. światło) nie mogą być konwertowane.
 • Aby korzystać z TPConverter za darmo, skontaktuj się z naszym zespołem technicznym lub lokalnym sprzedawcą.

 

Czcionki i pliki mapowania czcionek

W ścieżce instalacyjnej ZWCAD czcionki zapisane w odpowiednim folderze określają, czy teksty na rysunku mogą być poprawnie odczytane. Tymczasem pliki mapowania czcionek (FMP) definiują, w jaki sposób ZWCAD domyślnie zastępuje brakujące czcionki w rysunku.

Jak pewnie się domyślasz, ZWCAD może nie posiadać wszystkich potrzebnych Ci czcionek. Aby zbudować bibliotekę czcionek w ZWCAD, możesz wypróbować poniższe rozwiązanie:

 1. Użyj polecenia ETRANSMIT w programie CAD z której migrujesz dane. Pakuje wszystkie elementy, w tym pliki czcionek z rysunku w pliku ZIP.
 2. Przenieś pliki czcionek z pliku ZIP do folderu Fonts w ścieżce instalacyjnej ZWCAD.

Ścieżka do katalogu z czcionkami C:\Program Files\ZWSOFT\ZWCAD 2022\fonts

 

fonty zwcadDodawanie czcionek do ZWCAD

 

Zastępowanie brakujących czcionek, wykonaj następujące kroki:

 1. Skopiuj plik FMP ze ścieżki instalacyjnej innego oprogramowania CAD.
 2. Zmień nazwę tego pliku „zwcad.fmp” i wklej go do ścieżki instalacyjnej ZWCAD.

 

Ścieżka do pliku zwcad.fmp   %appdata%\ZWSOFT\ZWCAD\2022\pl-PL\Support

 

plik zastepowania czcionekLokalizacja pliku zastępowania czcionek zwcad.fmp 

 

Rodzaje linii oraz wzory kreskowania

Pliki typów linii, zwcad.lin dla zwcad.dwt i ZWCADiso.lin dla zwcadiso.dwt, zawierają typy linii, które można wczytać do rysunku. Podobnie, pliki wzorów kreskowania, ZWCAD.pat dla zwcad.dwt i ZWCADISO.pat dla zwcadiso.dwt, przechowują wzory kreskowania, które można zastosować podczas korzystania z polecenia KRESKUJ.

Jaka jest różnica między nazwami plików, ZWCAD i ZWCADISO? Odpowiedź jest prosta. Pliki o nazwie ZWCAD są zgodne ze standardem ANSI, a te o nazwie ZWCADISO, ze standardem ISO.

Aby nadal używać swoich rodzajów linii i wzorów kreskowania w ZWCAD, możesz po prostu zastąpić pliki LIN i PAT w ZWCAD plikami wcześniej używanymi w ścieżce instalacyjnej ZWCAD. Podobnie jak w przypadku zastępowania aliasów, zawsze pamiętaj, że zamiana jest skuteczna tylko wtedy, gdy nazwy plików są takie same jak w ZWCAD.

 

Ścieżka do plików .lin oraz .pat  C:\Program Files\ZWSOFT\ZWCAD 2022\UserDataCache\pl-PL\Support

 

definicje linii i kreskowania cad Dostęp do plików .pat i .lin programu ZWCAD

 

 

Style wydruku

W programach do komputerowego wspomagania projektowania CAD istnieją dwa typy plików stylów wydruku: pliki CTB i STB.

Pliki CTB, zawierające parametry wydruku oparte na tabeli kolorów, są powszechnie używane w druku, podczas gdy pliki STB, zawierające parametry wydruku oparte na tabeli stylów, można konwertować z plików CTB za pomocą polecenia CONVERTCTB. Obydwa definiują sposób drukowania jednostek w różnych kolorach.

Wystarczy jeden krok, aby zastosować poprzednie style wydruku w ZWCAD: przenieś potrzebne pliki stylów wydruku do folderu Printstyle w ścieżce instalacyjnej ZWCAD.

 

Ścieżka dostępu do plików STB i STB    C:\Program Files\ZWSOFT\ZWCAD 2022\UserDataCache\Printstyle

 

stb ctb cadLokalizacja plików ze stylami wydruków



Zachowaj swoje preferencje w szablonie

Prawdopodobnie masz pewne preferencje, takie jak wstępnie ustawione style warstw, standardowe style wymiarowania, znane klawisze skrótów i często używane gesty myszy.

Oto sposób, w jaki możesz zastosować te ustawienia od samego początku: zachowaj je w pliku DWT i zacznij z nim projektować. Obejrzyj poniższy film instruktażowy - od 8 minuty opowiadamy o szablonach.

 


Wskazówka:

Istnieje wydajny sposób na domyślne używanie własnego szablonu przy każdym uruchomieniu ZWCAD: użyj polecenia SNOWY i ustaw szablon jako domyślny w oknie dialogowym Opcje.

 

 

Aplikacje dodatkowe w ZWCAD

„Czy ZWCAD jest kompatybilny z aplikacjami innych firm, których często używam?” to może być Twoja główna obawa przed rozpoczęciem korzystania z ZWCAD.

Nasz profesjonalny zespół wsparcia technicznego i zespół API są tutaj, aby Ci pomóc, jeśli potrzebujesz pomocy w przeniesieniu wcześniej używanych programów do ZWCAD.

 

 

Domyślny program CAD do otwierania plików DWG

Zapewne po przejściu do ZWCAD chciałbyś, aby wszystkie pliki DWG były otwierane za pomocą ZWCAD przez dwukrotne kliknięcie, zamiast za każdym razem wybierać spośród innych programów.

Kliknij prawym przyciskiem myszy na dowolny plik DWG, kliknij „Otwórz za pomocą”, a następnie wybierz ZWCAD jako aplikację, która jest zawsze używana do otwierania plików DWG.

 

Jeśli masz inne wskazówki dotyczące zachowania preferencji w ZWCAD, podziel się nami!

 

Program do wspomaganie projektowania możesz pobrać już teraz.

 

ZWCAD 2022 - Szybkość i nowe funkcje
ZWCAD to znakomita alternatywa dla znanego programu CAD. Obsługuje zarówno pliki DWG jak i DXF również w najnowszym formacie. Dostępna jest licencja komercyjna bezterminowa z dobrowolnymi aktualizacjami. Już teraz możesz pobrać program i pracować. 30 dni testów z pełną funkcjonalnością, a później program CAD zamieni się w szybką przeglądarkę plików z możliwością tworzenia rysunków do 1000 obiektów.  

Kupuję program Kupuję aktualizacje 
Pobierz ZWCAD 32bit Pobierz ZWCAD 64bit