Z przyjemnością prezentujemy oficjalną wersję ZWCAD 2018.

Nowa wersja programu zawiera szereg usprawnień i nowości.

Wersja 2018 oferuje wiele nowości zarówno w zakresie funkcji oraz usprawnień. 
Pierwszą wizualną zmianą jest wygląd interfejsu, którego kolorstyka została dostowana do wielogodzinnej pracy na programie - w nowej wersji jest dla Użytkownika jeszcze bardziej przyjazny i czytelny. Dzięki znacznej optymalizacji zauważalna jest wydajniejsza i jeszcze szybsza praca - zarówno samego programu, jak i nakładek.

11

Nowości

 

UI

Nowy interfejs użytkownika

 

↑ % 

Poprawa wydajności

Podgląd edycji atrybutów w czasie rzeczywistym, MVSETUP, kalkulator, OOPS, SHADE i inne funkcje.

W kolejnych aktualizacjach ZWCAD 2018 będą wprowadzane kolejne funkcje np. Centrum projektanta, wprowadzanie dynamiczne i inne.

 

Zastosowano ciemniejszy interfejs programu, dzięki któremu możemy pracować dłużej bez zmęczenia wzroku.

Wygląd programu możemy dopasowywać do swoich potrzeb, używając zarówno układu wstążki, jak również klasycznych ikon.

 

Znacznie poprawiono wydajność funkcji programu, które mają znaczenie przy wykonywaniu codziennych operacji: kopiowanie, przesuwanie, obroty, użycie schowka systemowego, wybór wszystkich obiektów, operacja na warstwach itp (szczegółowy wykres znajduje się poniżej).

ZWCAD 2018 przy wielu operacjach jest od klikunastu do kilkuset procent szybszy do ZWCAD 2017.

 

Pobierz teraz ZWCAD 2018

ZWCAD 2018 PL 32bit  ZWCAD 2018 PL 64bit

 

Lista nowości i ulepszeń

Wydajność

Poprawiono wydajność wielu funkcji programu, na wykresie poniżej porównano czas wykonania poszczególnych operacji pomiędzy programami:

  • ZWCAD+ 2015,
  • ZWCAD 2017,
  • ZWCAD 2018.

Krótszy czas oznacza większą wydajność programu (lepszy wynik).

wydajnosc zwcad 2018

 

Uproszczony proces instalacji 

W ZWCAD 2018 znacznie skrócono proces instalacji, ilość kliknięć zmniejszono do minimum. Obecnie program jest instalowany z pliku instalatora i nie jest tworzony katalog tymczasowy. Przyśpiesza to znacznie proces instalacji, oraz zmniejsza zapotrzebowanie na pamięć dyskową.

 instalacja zwcad 2018

 

Nowy interfejs użytkownika

Cały interfejs użytkownika został nieco przyciemniony w celu zmniejszenia zmęczenia wzroku.

zwcad 2018

ZWCAD 2018 wprowadza także bogate możliwości edycji interfejsu użytkownika: menu, pasków narzędzi i skrótów klawiaturowych.

 

Wbudowany kalkulator

Dodano kalulator pozwalający dokonywać pomiarów obiektów na rysunku (np. długości, kąty) oraz operacji matematycznych (np. funkcje trygonometryczne, konwersję jednostek, obliczenia wartości liczb, które zawarte są w tekstach).

quickcalk1 

Nowy system pomocy

System pomocy został przebudowany, tak aby łatwiej można było przejść do powiązanego polecenia lub opisu.

Będąc w trakcie polecenia możemy wcisnąć klawisz F1 i zostaniemy przeniesieni do odpowiedniego polecenia w pomocy.

 

Lista nowych poleceń:

 

Lepsza obsługa monitorów wysokiej rozdzielczości.

ZWCAD 2018 znaczenie lepiej wspiera monitory wysokiej rozdzielczości np. 4K. Zarówno jeśli chodzi o rysunek, jak i elementy interfejsu graficznego np. menu, ikony, linia poleceń.

 

Dodano możliwość podglądu wartości atrybutu na rysunku podczas edycji w oknie edytora.

przesuwanie tekstu atrybut 

 

Dodano możliwość blokowania i odblokowywania proporcji obiektów OLE.

Po zaznaczeniu obiektu w pasku właściwości dostępna będzie opcja jak na rysunku poniżej.

blokada proporcji

Jeśli będzie ona włączona to proporcje obiektów OLE będą niezmienialne.

 

 

API - Interfejs dla programistów tworzących nakładki

LISP

Kompilator LISP

 

ZRX

Kompatybilność ZRX

 

APP+ 

Lista aplikacji

W ZWCAD 2018 można kompilować pliki w formacie .lsp do pliku .zelx.

Dzieki temu programy będą działały szybciej oraz bezpieczniej.

 

ZWCAD 2018 będzie umożliwiał bezproblemowe uruchomienie nakładek utworzonych w starszych wersjach ZRX bez konieczności rekompilacji nakładki.

 

Lista popularnych aplikacji dodatkowych będzie zawarta w dedykowanej zakładce w menu o nazie APP+.

 

 

Plany rozwoju wersji ZWCAD 2018.

W obrębie ZWCAD 2018 planowane jest wydanie dwóch dużych aktualizacji, które wprowadzą nowe funkcje, oraz kilku mniejszych aktualizacji z ulepszeniami.

Poniżej zamieszczamy wykres, na którym pokazaliśmy szacowany czas wydania kolejnych wersji programu.

plany rozwoju 2018

 

 

Funkcje, które będą dodane w obrębie wersji 2018 (w SP1 lub SP2).

...?

Całkowicie nowe funkcje

 

TP

Palety narzędzi

 

Lustro 3D

Funkcje 3D

W obrębie wersji ZWCAD 2018 pojawią się nowe funkcje, których nie było do tej pory w żadnej wersji programu. Obecnie nie zdradzimy jeszcze jej nazwy oraz funkcjonalności. 

 

Funkcjonalność palety narzędzi znacznie rozbudowana.

 

mirror 3d 

 

DI

Wprowadzanie dynamiczne

 

DC

Centrum projektanta

 

Helix

Rysowanie spirali

Wprowadzanie danych długości i kątów z klawiatury zostanie znacznie ułatwione i stanie się bardziej intuicyjne.  

 

W ZWCAD 2018 SP1 zostanie dodane Centrum Projektanta. Będzie można w łatwy sposób kopiować elementy i ich cechy z innych rysunków. 

 

 helix spirala

 

Odpowiedzi na częste pytania.

 

 

Galeria