CUILOAD

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

TerminDefinicja
CUILOAD

Polecenie pozawala na wczytanie pliku z zapisanym interfejscem użytkownika.

Dostępne formaty pokazano na rysunku poniżej.

Występowanie: ZWCAD 2018

Polecenia powiązane: CUIUNLOAD

UWAGA: Efekt działania polecenia jest zależny od zmiennej FILEDIA (jeśli zmienna jest ustawiona na 1 to pojawi się okno dialogowe takie samo, jak przy CUIUNLOAD)

CUILOAD

comments powered by Disqus