FILEDIA

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
FILEDIA

Włącza/wyłącza wyświetlanie okien dialogowych otwierania/zapisu plików DWG.

Typ Liczba całkowita
Miejsce zapisu Rejestr
Wartość początkowa 1


Możliwe stany zmiennej FILEDIA:

0 - Okna dialogowe nie są wyświetlane. Po wpisaniu znaku tyldy "~" program wyświetli okno dialogowe,

1 - Wyświetlane jest normalne okno dialogowe.