HELIX

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
HELIX

Polecenie pozwala na narysowanie spirali.

Stworzony obiekt jest parametryczny, to znaczy, że w oknie właściwości możemy zmieniać wszystkie wymiary spirali.

Polecenie: _HELIX

Dostępność: od ZWCAD 2018 SP1

 

Parametry spirali:

 • Początek X, Y, Z - współrzędne środka spirali (punkt zaczepienia promienia podstawy - bazowego).

  srodek spirali

 • Ograniczenie - pole pozwala wybrać, który parametr spirali mający wpływ na jej wysokość jest dla nas najważnieszy. Wybrany parametr nie będzie zmieniany. Do wyboru mamy:
  • Liczba zwojów
  • Wysokość spirali
  • Wysokość zwoju
 • Wysokość - wysokość całkowita spirali

  wysokosc spirali

 • Zwoje - ilość zwojów spirali
 • Wysokość zwojów - odlegość pomiędzy sąsiednimi zwojami.

  wysokosc zwoju spirali

 • Promień bazowy - promień podstawy
 • Promień górny

  promienie w spirali

 • Skręt - kierunek zwojów:
  • ZEG - zgodnie ze wskazówkami zegara,
  • PZEG - przeciwnie do wskazówek zegara.
 • Nachylenie zwoju - kąt pochylenia zwoju spirali (wartość tylko do odczytu - wyliczona na podstawie geometrii spirali).
 • Całkowita długość - całkowita długość spirali.

 

Na rysunku poniżej pokazano narysowaną spiralę wraz z jej parametrami.

parametry spirali w programie cad

 

Synonimy: spirala, spirali