ZWCAD+ 2015 SP3

Zmiany w SP 3.1

Nowe polecenia i zmienne systemowe: 

3D Clip - funkcja pozwala na ustawienie dwóch płaszczyzn w przestrzeni, które ograniczają widoczność. Wyświetlane będą tylko obiekty znajdujące się pomiędzy tymi płaszczyznami. Jeśli obiekt będzie częściowy wystawał, to zostanie przycięty. Proszę zobaczyć na rysunek poniżej

3dclip


HPMAXLINES - ustawia maksymalną liczbę linii wzoru kreskowania, która będzie generowana w operacji kreskowania. Zakres od 100 do 10.000.000 (107).

TXTEXPSWITCH - określa sposób, w jaki tekst będzie zamieniany na polilinię. 

 

Ulepszenia:

Optymalizacja wydajności działania tabel i poprawki kilkunastu błędów związane z wyświetlaniem tekstu w tabelach.

Umożliwienie kopiowania i wklejania elementów proxy, co nie było dotąd możliwe. Podczas kopiowania elementów proxy ZWCAD może przepisać (odświeżyć) dane obiektów proxy

cad copy proxy

 

Poprawa przełączania pomiędzy arkuszami, w przypadku nazw arkuszy ze spacjami. 

Wciśnięcie klawisza SHIFT podczas fazowania spowoduje tymczasowe ustawienie fazy na wartość "0".

 

Dodatkowa opcja do wyświetlania bloków bez nazwy w oknie grup

nienazwane grupy

 

Ulepszony menadżer odnośników (polecenie REFMANAGER) - zawiera więcej danych, oraz pamięta ustawienia okna.

REFMANAGER

 

Poprawa błędów.

Poprawiono ponad 140 błędów zgłoszonych przez użytkowników na całym świecie.

 

Nowe funkcje dla programistów.

ZRX class function

AcGePoint3d AcDbRasterImage::position() const;
AcDbObjectId AcDbAbstractViewTableRecord::sunId() const;
Acad::ErrorStatus AcDbLayerTableRecord::setMaterialId(AcDbObjectId id);
AcDbObjectId AcDbLayerTableRecord::materialId() const;

AcDbDynBlockReference::AcDbDynBlockReference(AcDbBlockReference * pRef)
AcDbObjectId AcDbDynBlockReference::anonymousBlockTableRecord() const
AcDbObjectId AcDbDynBlockReference::blockId() const
Acad::ErrorStatus AcDbDynBlockReference::convertToStaticBlock()
Acad::ErrorStatus AcDbDynBlockReference::convertToStaticBlock(const AcString & newBlockName)
AcDbObjectId AcDbDynBlockReference::dynamicBlockTableRecord() const
static bool AcDbDynBlockReference::isDynamicBlock(AcDbObjectId blockTableRecordId)
Acad::ErrorStatus AcDbDynBlockReference::resetBlock()
AcDbDynBlockReferenceProperty::AcDbDynBlockReferenceProperty(const AcDbDynBlockReferenceProperty & other)
AcDbObjectId AcDbDynBlockReferenceProperty::blockId() const
AcString AcDbDynBlockReferenceProperty::description() const
AcDbDynBlockReferenceProperty& AcDbDynBlockReferenceProperty::operator=(const AcDbDynBlockReferenceProperty & other)
AcDbEvalVariant::Type AcDbDynBlockReferenceProperty::propertyType() const
bool AcDbDynBlockReferenceProperty::readOnly() const
bool AcDbDynBlockReferenceProperty::show() const
UnitsType AcDbDynBlockReferenceProperty::unitsType() const

AcDbEvalVariant::AcDbEvalVariant()
AcDbEvalVariant::AcDbEvalVariant(const AcDbEvalVariant & other)
AcDbEvalVariant::AcDbEvalVariant(const AcDbEvalVariant * pOther)
AcDbEvalVariant::~AcDbEvalVariant()
AcDbEvalVariant::AcDbEvalVariant(short iVal)
AcDbEvalVariant::AcDbEvalVariant(const ACHAR * szVal)
AcDbEvalVariant::AcDbEvalVariant(long lVal)
AcDbEvalVariant::AcDbEvalVariant(const AcDbObjectId & id)
AcDbEvalVariant::AcDbEvalVariant(const AcGePoint2d & pt)
AcDbEvalVariant::AcDbEvalVariant(const AcGePoint3d & pt)
AcDbEvalVariant& AcDbEvalVariant::operator=(double dVal)
AcDbEvalVariant& AcDbEvalVariant::operator=(short iVal)
AcDbEvalVariant& AcDbEvalVariant::operator=(long lVal)
AcDbEvalVariant& AcDbEvalVariant::operator=(const ACHAR * szVal)
AcDbEvalVariant& AcDbEvalVariant::operator=(const AcDbEvalVariant & other)
AcDbEvalVariant& AcDbEvalVariant::operator=(const AcDbObjectId & id)
AcDbEvalVariant& AcDbEvalVariant::operator=(const AcGePoint2d & pt)
AcDbEvalVariant& AcDbEvalVariant::operator=(const AcGePoint3d & pt)
void AcDbEvalVariant::clear()
virtual Acad::ErrorStatus AcDbEvalVariant::copyFrom(const AcRxObject * pOther)

ZRX Global function

int ads_queueexpr(ACHAR* expr);

.Net Property

RasterImage.Position

 

Data kompilacji

Vernum=2015.07.29(27464)