Z przyjemnością informujemy, że ZWCAD 2022 SP2 jest już dostępny!

Dzięki Waszym cennym opiniom na temat poprzedniej wersji, wprowadziliśmy do naszego programu CAD nowości oraz ulepszenia.

 

ZWCAD 2022 SP2 w skrócie:

Nowości:

 • Ulepszony Smart Plot - Nazwa pliku wyjściowego może być dostosowana i różne rozmiary papieru mogą być plotowane w tym samym czasie.
 • Konwersja komentarzy głosowych na tekst - Wiadomości głosowe utworzone przez aplikację Smart Voice mogą być zamienione na tekst (obecnie jest obsługiwany tylko język angielski).
 • Nowe typy danych dla tabel - dostępnych jest więcej typów danych dla komórek tabeli.
 • Wpisywanie specjalnych poleceń podczas wykonywania funkcji.

 

Ulepszenia:

 • Rozbijanie splajnów - Splajny mogą być eksplodowane przy użyciu polecenia EXPLODE .
 • Zoptymalizowane wyświetlanie obiektów 3D w stylach wizualnych Shade Plot i Hidden.
 • Usprawniono ruch kursora podczas pracy nad złożonymi projektami.

 

Wydajność:

 • Wydajność przesuwania kursora nad złożonymi obiektami została znacznie zwiększona, kursor porusza się płynnie i bez zacięć.
 • Cały proces drukowania obiektów zacieniowanych oraz z ukrytymi niewidocznymi liniami zajmuje znacznie mniej czasu niż poprzednio.

 

Stabilność:

Dzięki raportom wysyłanym przez użytkowników rozwiązaliśmy kilka problemów mogących wystąpić w specyficznych warunkach przy:

 • powiększaniu widoku rysunku,
 • przełączaniu się pomiędzy arkuszami (układami),
 • edycji odnośników zewnętrznych w miejscu;
 • zaznaczaniu i kopiowaniu obiektów pomiędzy rysunkami,
 • drukowaniu,
 • eksporcie plików DWF w systemie operacyjnym Windows® 7,
 • otwieraniu rysunków ostatnio zapisanych w innych programach CAD i starszych wersjach ZWCAD.

 

ZWCAD 2022 - Szybkość i nowe funkcje
ZWCAD to znakomita alternatywa dla znanego programu CAD. Obsługuje zarówno pliki DWG jak i DXF również w najnowszym formacie. Dostępna jest licencja komercyjna bezterminowa z dobrowolnymi aktualizacjami. Już teraz możesz pobrać program i pracować. 30 dni testów z pełną funkcjonalnością, a później program CAD zamieni się w szybką przeglądarkę plików z możliwością tworzenia rysunków do 1000 obiektów.  

Kupuję program Kupuję aktualizacje 
Pobierz ZWCAD 32bit Pobierz ZWCAD 64bit

 

 

Szczegółowy opis zmian w nowej wersji naszego programu CAD

 

Ulepszona funkcja Smart Plot (ZWPLOT), która umożliwia użytkownikom jednoczesne drukowanie wielu rysunków w przestrzeni modelu.

 

W ZWCAD 2022 SP2 zostały do Smart Plot dodane dwie nowe funkcje:

 • Nazwa pliku wydrukowanego.
  Możemy użyć zmiennych do nazwania plików wyjściowych drukowania. Zmienne mogą być na przykład nazwą pliku DWG, nazwą folderu, atrybutami bloku. Innymi słowy, zamiast ręcznie zmieniać nazwy plików jeden po drugim po zakończeniu drukowania, można ustawić wszystkie nazwy plików przed drukowaniem.

  zmianne drukowaniaZmienne możliwe do użycia jako nazwy plików

  zwplot cadNiektóre z domyślnych zmiennych

 • Automatyczne rozpoznawanie rozmiaru papieru
  Dzięki dopasowaniu nazwy bloku do ustawienia rozmiaru papieru, przy drukowaniu zostanie wybrany właściwy rozmiar papieru. Rozmiar papieru może być rozpoznawany zarówno przez drukarki wirtualne, jak i fizyczne.

  zwplot rozmiar arkuszaDopasowanie nazwy bloku do rozmiaru papieru
  Styl ramki "Blok" i opcja "Automatyczne dopasowanie bloku" powinny być zaznaczone.

 

Konwersja na tekst komentarzy głosowych (Smart Voice).

Wiadomości głosowe w języku angielskim utworzone za pomocą funkcji Smart Voice mogą być zamienione na tekst. Teksty takie można również wyodrębnić poprzez kopiowanie i wklejanie.
Dzięki temu użytkownicy mogą czytać wiadomości głosowe nawet na komputerach, które nie mogą odtwarzać dźwięku.

zamiana mowy na tekstPrzekonwertowana treść jest wyświetlana w dolnej części panelu

 

Nowe typy danych dla tabel

Zostały dodane 4 nowe typy danych dla tabel. Są to "Waluta", "Data", "Procent" i "Punkt". W komórce tabeli może być używana większa ilość typów danych.

 

formatowanie komorki cad

 

Ponadto możliwe jest automatyczne rozpoznawanie i konwersja formatu danych dla tabel, w tym utworzonych przez DATALINK lub DATAEXTRACTION.

 

Wpisywanie specjalnych poleceń podczas wykonywania funkcji.

Przy włączonym wprowadzaniu dynamicznym można wykonać dodatkowe polecenia podczas działającego polecenia.

Polecenia, które można wprowadzić są wymienione poniżej.

 

Polecenie Opis

‘COLOR

Zmienia aktualny kolor, w którym rysujemy

‘LINETYPE

Otwiera menu zarządzania liniami i pozwala na zmianę bieżącego typu linii

LWEIGHT

Otwiera menu ustawienia szerokości linii i pozwala na zmianę bieżącej szerokości linii

‘DSETTINGS

Otwiera menu ustawień rysunku

OSNAP

Otwiera menu lokalizacji względem obiektu

‘FILTER

Otwiera menu filtr graficzny lub szukanie tekstu

‘SCRIPT

Otwiera okno wyboru pliku skryptu

‘HELP/?

Otwiera pomoc

‘BASE

Określanie punktu bazowego

‘LIMITS

Włącz / Wyłącz limit

‘GRID

Włącz / Wyłącz siatkę (ustawienia siatki)

‘SNAP

Włącz / Wyłącz skok (opcje skoku)

‘LAYER

Otwiera menu zarządzania warstwami

TIME

Otwiera okno czasu bieżącego rysunku

TEXTSCR

Otwiera okno tekstowe wiersza poleceń

‘ATTDISP

Menu wyboru trybu wyświetlania atrybutów

‘ZOOM

Menu wyboru opcji powiększania

‘PAN

Otwiera menu skrótów

‘CAL

Umożliwia wykonanie obliczeń wyrażeń wpisywanych w linii poleceń np. SQRT(2)

‘THICKNESS

Wybór grubości linii

‘MATCHPROP

Otwiera menu uzgodnień właściwości obiektów

AREA

Obliczanie pola powierzchni

DIST

Narzędzia do pomiarów odległości, kątów.

 

Aby użyć tego polecenia, wystarczy wpisać ' przed nazwą polecenia (np. 'CAL) gdy aktywne jest dynamiczne pole wprowadzania danych.

 

 

Ulepszenia

Rozbicie splajnu

Teraz, używając polecenia ROZBIJ (_EXPLODE), rozbijemy splajn składający się z wielu splajnów na kilka mniejszych (stykające się końcami splajny możemy łączyć za pomocą funkcji POŁĄCZ (_JOIN))

 

 rozbicie splajnuSplajn przed i po rozbiciu

 

 

Ulepszyliśmy wyświetlanie obiektów 3D w stylach wizualnych widoku zacieniowanego i ukrytych linii niewidocznych.

Porównanie efektów wyświetlania w ZWCAD 2022 SP1 (po lewej) i SP2 (po prawej).
 

dispsilh cadZWCAD 2022 SP1              ZWCAD 2022 SP2

Zmienna DISPSILH (Tylko dla modeli 3D z wyświetlaniem w trybie drutów 2D i 3D). 

dispsilh zwcadDISPSILH=0                                                           DISPSILH=1

 

Wydajność przesuwania kursora 

Wydajność przesuwania kursora nad złożonymi obiektami została znacznie zwiększona, kursor porusza się płynnie i bez zacięć.

W poprzedniej wersji, gdy kursor najeżdżał nad obiekt, to ten obiekt był podświetlany natychmiast, co w dużych rysunkach i złożonych obiektach może spowodować nieznaczne opóźnienie ruchu kursora. W ZWCAD 2022 SP2 elementy będą podświetlane tylko gdy kursor zatrzyma się na chwilę nad obiektem.

Poprawiliśmy również algorytmy odpowiedzialne za szybkość podświetlania obiektów, nad którymi znajduje się kursor.