LWEIGHT

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
LWEIGHT

Okno ustawień szerokości linii, pozwala na wybór jednostek pomiędzy calami a milimetrami oraz grubość linii.

Polecenie  LWEIGHT

Ustawienia szerokosci linii