Odległość_

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

TerminDefinicja
Odległość_

Mierzy odległość oraz kąt pomiędzy dwoma wskazanymi punktami.

Polecenie_DIST
Ikona
(pasek ikon Zapytania)
Odległość
MenuNarzędzia -> Zapytania -> Odległość

Po wybraniu polecenia proszę wskazać 2 punty. Po wskazaniu pierwszego punktu pod wskaźnikiem myszy będziemy trzymać linię zaczynającą się w pierwszym wskazanym punkcie.

pomiar odległości

Po wskazaniu drugiego punktu program poda wynik pomiarów, np.:

 

Polecenie: '_dist Określ pierwszy punkt:  Określ drugi punkt:
Odległość = 404.4982, kąt w pł. XY = 17, kąt względem pł. XY = 10
przyrost X = 380.8507, przyrost Y = 116.9251, przyrost Z = 70.0000

Synonyms: DIST, _DIST
comments powered by Disqus