Dostępne porównania naszych programów CAD

 

 

 

 

Porównanie ZWCAD 2022 z poprzednimi wersjami

ZWCAD jest cały czas rozwijany, dodawane są nowe funkcje. W poniższej tabeli zamieściliśmy porównanie wybranych funkcji, które pojawiły się w programie na przestrzeni wersji rocznikowych od ZWCAD 2017.

Cechy i funkcje programuZWCAD 2017ZWCAD  2018ZWCAD 2019ZWCAD 2020ZWCAD 2021ZWCAD 2022
Odnośniki do informacji o pełnej liście zmian

Oficjalna
SP1
SP2
SP3

Oficjalna
SP1
SP2

Oficjalna
SP1
SP2

Oficjalna
SP1
SP2

Oficjalna
SP1
SP2

Oficjalna
SP1
SP2

Wydajny silnik do rastrów - wygodna i szybka praca z dużymi obrazami i mapami.

Rendering
Generator kodów kresowych i kodów QR
Fieldy - możliwość odczytywania właściwości obiektów (np. pole, długość) i wstawiania do rysunku jako tekst.
Wprowadzanie dynamiczne
Centrum projektanta
Obsługa formatu DWG 2018

Podkładanie plików PDF i DWF
Skala opisowa (Annotation scale)
Ciemny i jasny kolor okna programu
Możliwość edycji polilinii i kreskowania poprzez uchwyty
Import plików PDF
Tabelaryczne zestawienie właściwości obiektów (Data extraction)
Edytor i debugger LISP
Kreskowanie z tłem
Obsługa przeźroczystości obiektów (bez drukowania).

Kompleksowy Manager XRefów.
Listę wstawionych plików DWG, DWF, PDF oraz rastrów umieściliśmy w jednym oknie.

Formuły w tabeli
Osobne ustawiania warstw dla każdej rzutni.
Wydruk zacieniowanych obiektówna wbudowanej do ZWCAD drukarce - DWG to PDF.
Szyk dynamiczny - kołowy, prostokątny, po ścieżce
Link danych
Za pomocą linku danych możemy połączyć tabelę utworzoną w arkuszu kalkulacyjnym z rysunkiem w programie CAD.
Wydruk rysunków CAD z przeźroczystością obiektów
Flatshot - funkcja do tworzenia widoku 2D z obiektów 3D
Import plików IFC (plików BIM).
Wygładzanie wyświetlania linii
Możliwość wyświetlania wstążki i klasycznego menu w tym samym czasie.
Moduł ArcGIS - układy geodezyjne i mapy z serwisów geodezyjnych.
Nowy uchwyt - centrum geometryczne
Podgląd zapisu bloku na dysk w poleceniu PISZBLOK (WBLOCK)

 

 

 

 

 

Różnice pomiędzy wersją Standard i Professional

Cechy i funkcje programu ZWCAD 2022 Standard ZWCAD 2022 Professional 

Krótki opis

Najnowsza wersja ZWCADa. Wydajność w codziennej pracy oraz szereg użytecznych funkcji, np. używanie bloków dynamicznych, ekstrakcja danych, kreskowanie z tłem, szyk dynamiczny. 

ZWCAD Standard w stosunku do wersji Professional nie zawiera możliwości tworzenia i edycji brył oraz uruchamiania nakładek innych niż LISP.

Licencja bezterminowa

Opcjonalnie dostępny klucz sprzętowy USB
Dostępność licencji sieciowej
Obsługa plików w formacie DWG/DXF od 2000 do 2018
Wersja 32 i 64 bit
Narzędzia do rysowania i edycji 2D (np.: linia, okrąg, polilinia, kopiowanie, rozciąganie)


Z wyjątkiem funkcji REGION

Wydajna obsługa rastrów
Tworzenie i edycja brył
Moduł geodezyjny ArcGIS
Podkładanie plików rastrowych i PDF do rysunku CAD
Import i eksport plików DGN
Edytor i uruchamianie skryptów LISP
Obsługa innych nakładek branżowych
np. ZWTraffic, ZWGeo, CADprofi
Link do sklepu

 

 

 

 

 

Porównanie ZWCAD Architecture i ZWCAD Mechanical

 ZWCAD
Architecture
ZWCAD
Mechanical
Funkcjonalność
ZWCAD
Professional 
Przykładowe
funkcje
w programie 

Definiowanie ścian (warstw ścian, dowolny kształt ścian).
Biblioteka stolarki okiennej i drzwiowej.
Zautomatyzowane opisy i zestawienia pomieszczeń.
Narzędzia do wstawiania lub definiowania schodów.
Proste tworzenie rzutów, przekrojów, widoków elewacji.
Intuicyjne i zautomatyzowane tworzenie połaci dachu.
Zestawienie kondygnacji i tworzenie modelu 3D.
Eksport do formatu IFC, DAE oraz STL.
Tworzenie własnego stylu kreskowania na podstawie rysunku DWG.

Narzędzia do generowania wałów i przekładni.
Biblioteka zdefiniowanych i skalowanych części i podzespołów.
Biblioteki symboli.
Narzędzia do zestawień materiałów.
Automatyczne skalowanie do formatu arkuszy.

Informacje

Dowiedz się więcej o programie 

Dowiedz się więcej o programie 

Materiały
szkoleniowe

Na naszym blogu opracowaliśmy 30 lekcji
ilustrujących jak rozpocząć pracę.

 Pobierz instrukcję w języku polskim,
opisującą jak rozpocząć pracę.