ZWCAD 2022 SP1 jest już dostępny!

Z dumą prezentujemy naszą najnowszą wersję programu CAD. 

 

W tym uaktualnieniu programu dodaliśmy nowe funkcje, np.:

 • moduł ArcGIS (dostępny jest tylko w wersji ZWCAD Professional) - umożliwia wstawianie mapy z serwerów internetowych opartej na określonym układzie współrzędnych geodezyjnych,
 • nowy uchwyt punktów lokalizacji - centrum geometryczne,
 • podgląd zapisu bloku w funkcji PISZBLOK,

 

oraz znacznie poprawiliśmy wydajność między innymi:

 • obsługi kreskowania:
  • zmniejszyliśmy o około połowę czas potrzebny do znalezienia granic kreskowania,
  • zwiększyliśmy prędkość otwierania okna dialogowego kreskowania,
 • przyciągania uchwytów - jest szybsza i płynniejsza. Punkty przyciągania pojawią się prawie natychmiast, nawet przy dużych podkładach, np. XRefach plikach PDF czy DWFx.

 

 

ZWCAD 2022 - Szybkość i nowe funkcje
ZWCAD to znakomita alternatywa dla znanego programu CAD. Obsługuje zarówno pliki DWG jak i DXF również w najnowszym formacie. Dostępna jest licencja komercyjna bezterminowa z dobrowolnymi aktualizacjami. Już teraz możesz pobrać program i pracować. 30 dni testów z pełną funkcjonalnością, a później program CAD zamieni się w szybką przeglądarkę plików z możliwością tworzenia rysunków do 1000 obiektów.  

Kupuję program Kupuję aktualizacje 
Pobierz ZWCAD 32bit Pobierz ZWCAD 64bit

 

Przyjrzyjmy się teraz dokładniej nowej wersji programu CAD.

Moduł ArcGIS 

Do modułu GIS dostępna jest nowa zakładka w programie o nazwie ArcGIS.

arcgis esri

 

Za pomocą tych funkcji możemy między innymi:

 • przypisać i wylistować geodezyjne układy współrzędne w rysunku dwg,
 • konwertować projekt geodezyjny pomiędzy różnymi układami współrzędnych,
 • podczytać mapę z geodezyjnych serwerów internetowych (wraz z cechami) oraz zamienić ją na obraz rastrowy.

rodzeje map esri cad

 

 

Nowy uchwyt  - centrum geometryczne

Za pomocą tego uchwytu szybko wyznaczymy środek ciężkości zamkniętych obszarów np. zamkniętej polilinii.

srodek ciezkosci 

 

 

Podgląd zapisu bloku na dysk w poleceniu PISZBLOK (WBLOCK)

Dodaliśmy pole podglądu bloku, jaki zostanie zapisany na dysku.

zapis bloku na dysku 

Więcej informacji o blokach można znaleźć w naszych filmach (poniżej przykładowy film o tworzeniu bloków).

 

 

Nowe polecenia w ZWCAD 2022 SP1:

 • Esri_AddData - wstawia mapę do projektu z serwisów internetowych ESRI,
 • Esri_AddDataUrl - wstawia mapę do projektu z linka URL,
 • Esri_CoordinateSystem - przypisuje układ współrzędnych geodezyjnych,
 • Esri_Contents - otwiera panel z właściwościami map,
 • Esri_ImportSchema - import schematu,
 • Esri_IdentifyFeature - identyfikuje cechy mapy,
 • Esri_ProjectArea - określa obszar pracy,
 • Esri_SwitchCS - konwertuje układy współrzędnych geodezyjnych,
 • Esri_ZOOM - zoom do obszaru projektu.
 • Setbylayer - ustawia warstwę wybranych obiektów na takie "Jak warstwa".