ZWCAD+ 2014

10 września 2013 miała premierę wersja nowa wersja ZWCAD+.

ZWCAD+ 2014 to wielki krok naprzód w kierunku pełnego zaspokojenia potrzeb projektantów.

zwcadpluslogo

Nowe funkcje takie jak bloki dynamiczne, indywidualny interfejs użytkownika (CUI), platforma .Net czy zgodność ze standardem DWG2013 znacząco rozszerzają jego możliwości. Nowo dodane funkcje z serii „smart” – Smart Voice i Smart Selection zamieniają pracę w przyjemność. W nowej wersji duży nacisk położony został na wymianę danych w chmurze – ZWCAD+ Syble pozwala na synchronizację lokalnych danych z wirtualnym dyskiem w internecie, natomiast aktualizacje online czuwają nad tym, aby projektant pracował na aktualnej wersji ZWCAD+. Ponadto wprowadzono szereg udoskonaleń w obsłudze plików PDF, DWF i PLT, które przekładają się między innymi na lepsze, dokładniejsze wydruki rysunków. 

 

 

1. Bloki dynamiczne

Zmienne systemowe: BTMARKDISPLAY, GRIPDYNCOLOR

 • ZWCAD+ 2014 umożliwia otwieranie i wyświetlanie bloków dynamicznych z najczęściej używanymi parametrami, takimi jak: parametr liniowy, przeglądania, obrotu, odbicia, wyrównania, widoczności. Zmiana wyglądu bloku możliwa jest poprzez siatkę parametrów lub paletę właściwości.
 • Zapisywanie bloków dynamicznych bez utraty danych.
 • Wstawianie bloków dynamicznych poprzez podwójne kliknięcie w palecie narzędzi lub w centrum projektanta. Metoda przeciągnij i upuść nie jest jeszcze obsługiwana.
 • Uwaga: polecenie BEDIT nie jest jeszcze obsługiwane, tworzenie bloków dynamicznych nie jest możliwe.

 bloki-dynamiczne

 

2. Własny interfejs użytkownika (CUI)

Polecenia: CUI, PRZESROBOCZA, ZAPISZPR, USTAWPR

Zmienne systemowe: WORKSPACELABEL

Funkcje:

 

 • Dostosowywanie i zarządzanie ustawieniami interfejsu użytkownika w oknie CUI.
 • Przełączanie pomiędzy interfejsem klasycznym i wstążkowym bez restartowania programu.
 • Rozszerzone okienka podpowiedzi z dokładnym opisem funkcji.

cui 

 

3. Czyszczenie ekranu (rozszerzanie ekranu do granic)

Polecenie: CZYŚĆEKRANWŁ/CZYŚĆEKRANWYŁ

Szybkie uproszczenie interfejsu – ukrycie paneli i zmaksymalizowanie obszaru rysowania.

clean

 

4. Platforma .Net

Polecenie: NETLOAD

Wczytanie plików DLL aplikacji .Net

 dotnet

 

 

5. Zgodność z DWG 2013

Możliwość otwierania i zapisywania plików w formacie DWG2013/DXF2013, pełna kompatybilność z AutoCAD.

Zapisywanie bloków do plików DWG2013.

dwg2013 

 

6. Smart Voice

Polecenia: SMARTVOICE, MANGŁOS, GŁOSPOKAŻ

 • Możliwość nagrywania wiadomości głosowych oraz wstawianie ich do rysunku jako obiekty SmartVoice.

Zarządzanie obiektami SmartVoice - menedżer Smart Voice.

smartvoice 

 

7. Smart Selection

Polecenie: SMARTSEL

Możliwość filtrowania i wyboru obiektów według ich typów, kolorów, nazw, rodzajów linii oraz wielu innych. Okno Smart Select pozwala na bardzo wygodne zarządzanie kryteriami zaznaczenia.

smartselect 

8. ZWCAD+ Syble

Polecenia: SAVETOCLOUD, UPLOADMULTIPLE, SYNCHONLINE, SYNCSETTINGS

ZWCAD+ Syble umożliwia synchronizowanie lokalnych plików rysunków z wirtualnymi dyskami w chmurze. Aktualnie wspieranym dyskiem wirtualnym jest Dropbox.

zwcloud 

9. Aktualizacje online

 

Polecenia: CHECKUPDATE, CONFIGUPDATE

Ręczne sprawdzanie aktualizacji ZWCAD+ przy pomocy polecenia CHECKUPDATE.

Automatyczne aktualizacje programu - dzięki poleceniu CONFIGUPDATE użytkownik może skonfigurować ZWCAD+ tak aby sam pobierał aktualizacje.

 • Rozpoznane błędy: w systemie Windows Vista zamknięcie ZWCAD+ w trakcie aktualizacji online może spowodować krytyczne zamknięcie programu.

aktualizacje 

10. Ulepszenia publikowania i eksportu plików

1.1 PLT

 • Wsadowe plotowanie plików PLT przy pomocy polecenia PLTPLOT (należy upewnić się, że ploter został skonfigurowany w ustawieniach PLT).
 • Wydruk DWG do pliku PLT.

1.2 PDF

 • Publikowanie wielu arkuszy rysunku do wielostronicowego pliku PDF
 • Plotowanie/publikowanie do pliku PDF zawierającego strukturę warst (możliwość włączania/wyłączania warstw w przeglądarce plików PDF)

1.3 DWF

 • Plotowanie/publikowanie do jedno lub wielostronicowego pliku DWF z informacjami o warstwach
 • Otwieranie plików DWF/DWFX
 • Importowanie plików DWF/DWFX przy pomocy polecenia DWFIN

1.4 Background plot

 • Plotowanie/publikowanie rysunku w tle przy pomocy poleceń: BACKGROUNDPLOT lub BGPLOTRECEIVE

11. Przeglądarka warstw

 • Podgląd zawartości i ustawień każdej warstwy w rysunku
  edytor-warstw

12. Zamiana bloku

Polecenie: BLOCKREPLACE

 • Możliwość zastąpienia jednego bloku innym blokiem wybranym z rysunku lub listy bloków.

  zamiana-blokow

13. Pole danych

Polecenie: POLEDANYCH

 • Możliwość określenia dodatkowego formatu danych obiektu
  field

14. Paczki językowe

 • ZWCAD+ umożliwia doinstalowanie wielu paczek językowych – aby korzystać z wielu języków, wystarczy jedna instalacja programu oraz wybrane przez użytkownika paczki językowe.

15. Sprawdzanie wersji ZRX

Polecenie: ZRXVERNUM

 • Sprawdzanie wersji środowiska ZRXSDK współpracującego z aktualnym ZWCAD+ oraz pobranie odpowiedniej paczki ZRXSDK. Numer wersji paczki ZRXSDK można potwierdzić w pliku ZRXVERSION.h.