BTMARKDISPLAY

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
BTMARKDISPLAY

Zmienna steruje wyświetlaniem podziałki podczas zmiany wielkości bloków dynamicznych.
Podziałka musi być zdefiniowana w bloku dynamicznym, nie wszystkie bloki ją posiadają.

Typ: Liczba całkowita

Miejsce zapisu: Rejestr systemu

Domyślnie: 0

 Tematy pokrewne: bloki dynamiczne

Wartość Ustawienie
"0" Ukrywa podziałkę
"1" Wyświetla podziałkę

 Na filmie poniżej pokazano edycję bloku przy obu wartościach zmiennej BTMARKDISPLAY

 

BTMARKDISPLAY