BLOCKREPLACE

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
BLOCKREPLACE

Polecenie pozwala na zastępowanie wybranych bloków innymi blokami.

Bloki do zastąpienia oraz te, którymi będziemy zastępować możemy wybrać z listy lub wskazać na rysunku.

Po zatwierdzeniu operacji program CAD pyta nas czy usunąć definicje zastąpionych bloków, czy pozostawić:

usuniecie zastapionych blokow 

Możemy je usunąć lub pozostawić (w przypadku jeśli chcielibyśmy ich użyć ponownie w tym rysunku).

 

Całą operacje pokazliśmy na filmie poniżej.

Synonimy: zastępowanie bloków