Kilka słów o ZWCAD 2017 beta2

Aktualizacja nr. 2 do ZWCAD 2017 została wydana 26 sierpnia 2016 roku.

Oznaczenia wersji posiadają następujące numery:

 • 3 2 b i t : VERNUM = 2 0 1 6 . 0 8 . 2 6 ( 8 2 9 3 ) _ W i n 3 2
 • 6 4 b i t : VERNUM = 2 0 1 6 . 0 8 . 2 6 ( 8 2 9 3 ) _ x 6 4

Ta wersja programu obsługuje 518 poleceń, 407 zmiennych systemowych i jest w stanie wyświetlić 65 różnych elementów CAD, tworzyć 49 rodzajów elementów i 16 rodzajów obiektów bazy danych.

 

Więcej informacji:

 • Otwieranie i zapisywanie plików DWG/DXF/DWT, wyświetlanie 65 rodzajów elementów CAD.
 • Tworzenie obiektów takich jak: Linia / Łuk / Okrąg / Elipsa / Tekst / MTekst / Tabele / Wymiary / Kostka / Stożek i innych. 65/66 rodzajów jest gotowych.
 • Tworzenie elementów takich jak: Blok / Warstwa / Typ linii / Styl tekstu / Podgląd / UCS i innych.
 • Znane funkcje modyfikacji: Usuń / Przesuń / Kopiuj / Lustro / Skaluj / Obróć / Rozbij / Czyść / refedit / attedit / eattedit / mleaderedit / tabledit / splinedit.
 • Podgląd wyboru.
 • Edycja uchwytów obsługuje 5 trybów edycji (polilinia została zoptymalizowana).
 • Podgląd i edycja właściwości wybranych elementów za pomocą palety właściwości.
 • Ustawienia środowiska rysowania: elementy / warstwy / typ linii / skala linii / Grubość linii / kolor / styl tekstu / styl wymiarowania / styl tabeli / podgląd / rzutnia itp.
 • Narzędzia takie jak tryb skoku / lokalizacja względem obiektu / snap overrides / tryb orto / śledzenie biegunowe / śledzenie lokalizacji / wprowadzanie dynamiczne.
 • Możliwość wyboru interfejsu klasycznego lub wstążkowego.
 • Obsługa edytora CUI.
 • Automatyczne wprowadzanie.
 • Drukowanie.
 • Menadżer błędów.
 • Zapasowy serwer licencji sieciowej.

Pobierz teraz najnowszą wersję programu

ZWCAD 2017 RC PL 64bit  ZWCAD 2017 RC PL 32bit

 

Nowości

Obsługa bloków dynamicznych - możliwość zmiany sposobu wyświetlania za pomocą uchwytów.

zwcad bloki dynamiczne

Obsługa plikow DXF i DWF

 • Obsługa plików R12 DXF.
 • Obsługa plików DWF.
 • Możliwość eksportowania i drukowania plików DWF/Możliwość wyświetlania podkładu DWF.

 

Usprawnienia w licencji sieciowej

Wprowadzono funkcję pozwala na zwrócenie licencji pływającej, jeżeli program jest bezczynny przez dłuższy okres czasu.

Ta funkcja jest domyślnie wyłączona. By ją włączyć, należy edytować plik licencji zwflex.opt 

 

Zmiana sposobu wyświetlania paska stanu

Możliwość włączenia paska stanu za pomocą ikony lub tekstu. By włączyć należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na pasek stanu a następnie zaznaczyć “użyj ikony”.

Na obrazku widać także ikony w pasku stanu. Funkcje, które są włączone mają ciemne tło w celu łatwiejszego rozpoznania.

ikony lub napisy zwcad 

REFMANAGER

Menadżer odnośników pozwala użytkownikowi na przeglądanie odnośników lub informacji na ich temat bez otwierania rysunku. Dodatkowo, użytkownicy mogą modyfikować ścieżki odnośników jak i wykonywać funkcje takie jak szukaj i zamień w menadżerze odnośników.

zwcad refmanager 

Menadżer widoków

Zapisuje widoki stworzone przez użytkownika lub przywraca zachowane widoki.

Menadzer widokow

 

DIMSPACE

Pozwala na równomierne rozłożenie wymiarów. Możemy także określić odległości pomiędzy wymiarami.

dimspace 

DIMJOGLINE

Dodaje lub usuwa przerwanie linii wymiarowej.

dimjogline

 

DIMTEDIT

Pochyla pomocniczą linię wymiarową lub obraca tekst wymiarowy.

 

LAYERBROWSER

Wyświetla miniaturę obiektów znajdujących się na poszczególnych warstwach.

zwcad 2017 layerbrowser 

SMARTSEL

Zaznacza obiekty w zależności od wyznaczonego kryterium. Właściwości takie jak typ obiektu, kolor, warstwa, typ linii, grubość linii, nazwa bloku, nazwa odnośnika mogą być użyte jako filtry w kryterium wyboru.

 

SUPERHATCH

Wypełnia wybraną powierzchnię wzorem kreskowania, który wygenerowany jest przez obiekty jako bloki, odnośniki i rastry.

Uwaga: polecenie nie obsługuje jeszcze kreskowania rastrami.

 

GEIN

Importuje obraz z Google Earth do ZWCAD 2017 w formacie rastra. Zaimportowany raster zawiera informację takie jak długość i szerokość geograficzną.
Uwaga:
1. Funkcja GEIN nie jest obsługiwana przez ZWCAD 2017 64-bit, poniważ Google Earth nie posiada API w wersji 64 bit.

 


BLOCKREPLACE

Wymienia zdefiniowany blok na inny zdefiniowany blok.

 

PAINTPROP

Kopiuje właściwości obiektu do innego przez cross-document.

 

AI_EDITCUSTFILE

Otwiera zewnętrzny plik lub program w trakcie pracy na ZWCAD.

Uwaga: Użytkownik musi ustawić domyślną aplikację dla typu plików otwieranych.

 

NETBUG

Debuguje programy .NET.

 

NETLOAD

Wczytuje aplikacje .NET.