Otwieranie i zapisywanie

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

TerminDefinicja
Otwieranie i zapisywanie

Zakładka znajdująca się w oknie Opcje, dzięki której Użytkownik może wybrać ustawienia dotyczące zapisywania oraz otwierania plików.

Otwieranie i zapisywanie 1

Lista opcji dostępna w powyższym oknie dialogowym:

  • Automatyczny zapis:

- Pozwala na wybór domyślnego formatu zapisu pliku. W rozwijalnej liście jest możliwość wyboru zapisu w najnowszym formacie, tj. dwg 2013.

- Zapisz obraz podglądu

- Procentowy_przyrost_zapisu (domyślnie ustawiony na wartość 50)

  • Ochrona pliku - chroni plik przed utratą danych:

- Automatyczny zapis - automatycznie zapisuje rysunek w odstępach czasu, które zostały podane przez użytkownika lub ustawione domyślnie.

- Zapisuje tylko obecnie obsługiwany dokument

- Liczba minut pomiędzy zapisem - Pozwala określić jak często program ma zapisywać plik rysunkowy. Opcja ta jest dostępna, jeżeli jest włączony Automatyczny zapis.

- Twórz kopie  przy każdym zapisie

- Używaj pliku historii

- Rozszerzenie plików tymczaowych

  • Zewnętrzne odnośniki (Xrefs):

- Wczytaj na żądanie odnośniki

- Zachowaj zmiany warstw odnośników

- Pozwól innym użytkownikom na edycję odnośników aktualnego rysunku.

  • Otwieranie plików:

- Liczba ostatnio używanych plików

- Wyświetl w pasku pełną ścieżkę do pliku

  • Wczytaj ZWCAD .lsp z każdym rysunkiem
comments powered by Disqus