Menedżer_odnośników_zewnętrznych

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
Menedżer_odnośników_zewnętrznych

Nowość w ZWCAD+ 2015. Narzędzie pomagające na efektywne zarządzanie wszystkimi źródłami zewnętrznymi rysunku: rastrami, czcionkami i odnośnikami Xref.

Użytkownik może wyświetlić wszystkie źródła i szybko znaleźć i ustawić te brakujące.

Ikona Menedżer odnośników zewnętrznych
Menu

Narzędzia dodatkowe -> Narzędzia -> Menedżer odnośników                (interfejs_klasyczny)

Narzędzia dodatkowe -> podgrupa Narzędzia -> Menedżer odnośników  (interfejs_wstążkowy)

Polecenie _refmanager

  

Opcje dostępne w oknie menedżera odnośników:

  • Dodaj rysunek - pozwala na wybór dokumentu o rozszerzeniu *.dwg z dysku
  • Edytuj zaznaczone ścieżki - okno pozwalające na edytowanie wybranej ścieżki obiektu
  • Znajdź i zamień - narzędzie pozwalające na znalezienie i podmienienie wybranych ścieżek
  • Zastosuj zmiany - zapisuje zmiany wykonane w dodanym rysunku 

 

Menedżer odnośników 1

Synonyms: REFMANAGER