Wprowadzanie dynamiczne

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
Wprowadzanie dynamiczne

Wprowadzanie dynamiczne pozwala na łatwiejsze rysowanie, dzięki ułatwionemu wprowadzaniu wartości do programu.

Podczas rysowania lub edycji wyświetlają się etykiety, których zawartość możemy edytować.

Ilość etykiet zależy od wybranej funkcji, np. przy rysowaniu linii zostaniemy zapytani o długość oraz kąt.

Pomiędzy etykietami przełączamy się za pomocą klawisza TAB natomiast klawisz ENTER powoduje natychmiastowe narysowanie obiektu.

Funkcje wprowadzania dynamicznego możemy uaktywnić lub wyłączyć poprzez kalwisz F12, lub też na pasku statusu wybierając ikonę, jak poniżej

 wylaczenie wlaczenie wprowadzania dynamicznego

 

Funkcja została wprowadzona do ZWCAD 2018 SP2.

 

Przykłady funkcji rysowania dynamicznego.

Rysowanie linii:

dynamiczne rysowanie linii

 

 Edycja linii

dynamiczna edycja linii