Styl tekstu

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
Styl tekstu

Styl tekstu pozwala zdefiniować parametry napisów takie jak:

 • czcionka, 
 • wysokość liter,
 • pogrubienie,
 • pochylenie,
 • współczynnik szerokości tekstu,
 • kierunek pisania.

 

Dlaczego używamy stylów tekstu?

Dzięki stylom tekstu nie trzeba nadawać parametrów napisów do każdego tekstu osobno.

Wystarczy tylko zmienić styl tekstu i wszystkie napisy podążą za zmianami. Możemy także wybrane teksty przypisać do innego stylu tekstu.

 

Aby wywołać narzędzie konfiguracyjne do stylu tekstu należy:

Wstążka:  Narzędzia > Zarządzanie stylami > Styl

Menu klasyczne: Format > Styl wymiarowania

Linia poleceń: _style

Alias: ST

 

Po wydaniu polecenia otworzy się okno definicji stylu tekstu, jak pokazano poniżej. 

Okno edycji stylu tekstu

 

 • Nazwa aktualna stylu. Jest to lista rozwijana, na której są pokazane wszystkie dostępne style tekstu. Po otworzeniu tego okna widać aktualny styl tekstu. Aby zmienić styl tekstu należy go wybrać z listy.
 • Nowy. Przycisk pozwala na definicję nowego stylu tekstu. Po kliknięciu przycisku pojawi się okno, w którym możemy wpisać jego nazwę. 

  Nowy styl tekstu
  W chwili utworzenia nowego stylu tekstu, przejmuje on ustawienia z aktualnego stylu tekstu.

 • Zmień nazwę. Pozwala na zmianę nazwy istniejącego stylu tekstu. Wyświetlone zostanie okno dialogowe umożliwiające wpisanie nowej nazwy.


  Zmiana nazwy stylu wymiarowania

 • Usuń. Usuwa wybrany styl tekstu.
 • Wymiary tekstu
  • Stała wysokość tekstu. Oznacza wysokość liter tekstu. Jeżeli wysokość jest ustawiona na wartość zerową, to program pyta za każdym razem podczas tworzenia tekstu o jego wysokość. Jeżeli jest wpisana wartość różna od zera to wszystkie napisy będą miały taką wysokość. 
   Wysokość tekstu możemy również zmienić po napisaniu tekstu w pasku właściwości.
  • Współczynnik szerokości. Wartość mniejsza od 1 ścieśnia tekst, natomiast większa od 1 rozszerza.

   wspolczynnik szerokosci tekstu


  • Kąt pochylenia tekstu. Podajemy kąt pochylenia liter tekstu. Może się zawierać w granicach od -85 do 85.


   kat pochylenia tekstu

 • Orientacja tekstu:
  • Drukuj tekst od tyłu.

   Tekst pisany odwrotnie
  • Drukuj tekst do góry nogami

   Tekst pisany do gory nogami

  • Drukuj tekst pionowo. UWAGA: ta opcja jest dostępna tylko dla czcionek SHX.

   Tekst pionowy

 • Czcionka tekstu:
  • Nazwa: Z listy rozwijanej możemy wybrać rodzaj czcionki, jaki chcemy zastosować w rysunku. Do wybory mamy czcionki Truetype np. Arial, lub czcioki SHX np. simplex.shx.
  • Styl. Są to rózne odmiany jednej czcionki. Może ona być np. pogrubiona, pisana kursywą itp. Dodatkowe style zależą od wybranej czcionki.

   Dodatkowe style czcionki

  • Język.
  • Duża czcionka (Big Font). Te czcionki mają znaczenie jeśli pracujemy z rysunkami, które zawierają napisy w językach azjatyckich, których alfabety posiadają kilka tysięcy znaków, które wykraczają poza tabelę ASCII
 • Podgląd pozwala na uzyskanie podglądu ustawień czcionki.