SuperHatch

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
SuperHatch

Nowość w ZWCAD+ 2015. Polecenie pozwalające na kreskowanie przy pomocy rastrów, bloków czy też odnośników.

Przy pomocy tego narzędzia użytkownicy mają pełną swobodę, gdyż oprócz kreskowania za pomocą gotowych wzorów mogą użyć własnych rastrów, bloków oraz odnośników.

Ikona SuperHatch
Menu

Narzędzia dodatkowe  Rysuj  Super kreskowanie                     (interfejs_klasyczny)

Narzędzia dodatkowe  podgrupa Narzędzia  Super kreskowanie  (interfejs_wstążkowy

Polecenie _SUPERHATCH

 

Przykładowe kreskowanie za pomocą wybranego obrazu rastrowego:

1. Należy stworzyć kontur zamknietej figury, który będzie zakreskowany obrazem rastrowym.

2. Wpisz polecenie SUPERHATCH w pasku poleceń lub wybierz z menu.

3. W oknie super kreskowanie należy wybrać odpowiednią zakładkę: blok/odnośnik/obraz. Następnie wczytać plik z obrazem rastrowym z dysku poprzez opcję Przeglądaj

4. W oknie funkcji można określić typ ścieżki dostępu, skalę, obrót oraz punkt wstawienia (opcje można również określić na ekranie).

5. Po zatwierdzeniu okna oraz doborze opcji wstawianego obrazu rastrowego program będzie pytać, czy obiekt został wstawiony w miejsce wybrane przez użytkownika. Domyślnie ustawione jest zatwierdzenie tego położenia.

6. Następnie wybieramy narożniki prostokąta - będą wyznaczać granicę kreskowania, oraz punkt wewnętrzny. Super kreskowanie zostało wykonane.

 Super kreskowanie 1