BACKGROUNDPLOT

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
BACKGROUNDPLOT

Zmienna określa czy drukowanie w tle jest włączone w trakcie drukowania i publikowania plików.

Domyślnie drukowanie w tle jest wyłączone a publikowanie w tle włączone.

Typ: Liczba całkowita

Miejsce zapisu: Rejestr systemu

Domyślnie: 2

Możliwe wartości zmiennej:

Wartość Drukowanie w tle Publikowanie w tle
"0" Wyłączone Wyłączone
"1" Włączone Wyłączone
"2" Wyłączone Włączone
"3" Włączone Włączone

 

 

Wyboru ustawień drukowania i publikowania w tle można również ustawić w oknach drukowania i publikowania.

 

publikowanie w tle BACKGROUNDPLOT

drukowanie w tle BACKGROUNDPLOT