Kreskowanie z tłem

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
Kreskowanie z tłem

W progamie ZWCAD 2020 możemy używać kreskowania z tłem.

Tło obszaru zakreskowanego może być wypełnione kolorem. Domyślnie ta opcja jest wyłączona. Kolor tła wybieramy w oknie keskowania, tak jak pokazaliśmy na rysunku poniżej.

 

cad kreskowanie kolor tlaOkno kreskowania z rozwiniętym polem wyboru koloru tła.

 

Tło kreskowania jest powiązane z kreskowaniem możemy więc zmieniać jego kształt za pomocą uchytów.