IMAGEQUALITY

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
IMAGEQUALITY

Określa jakość wyświetlania obrazu rastrowego.

Linia poleceń IMAGEQUALITY
Menu Zmień Obiekt Obraz Jakość
Domyślnie Wysoka

 

imagequality 

 

Opis wartości:

Wysoka Wysoka jakość  wyświetlania
Zwykła Zwykła jakość wyświetlania (operacja zoomowania i przesuwania widoku działają szybciej, praktycznie bez spadku jakości)

 

Przestawienie zmiennej IMAGEQUALITY na zwykłą jakość rozwiązuje problem z wyświetlaniem obrazów rastrowych z włączoną przeźroczystością.