CUSTOMIZE

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
CUSTOMIZE

Polecenie pozwala na edycję konfiguracji skrótów klawiaturowych oraz pasków ikon.

Po wydaniu polecenia otworzy się okno konfiguracyjne.

Występowanie: ZWCAD 2018.