COPYTOLAYER

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

TerminDefinicja
COPYTOLAYER

Funkcja kopiuje wybrane elementy na wskazaną warstwę.

Docelową warstwę możemy wybrać z listy warstw, lub przez wskazanie obiektu, który leży na danej warstwie.

Po określeniu warstwy wskazujemy punkt źródłowy i docelowy dla kopiowanych obiektów.

Polecenie jest dostępne w menu Narzędzia dodatkowe do warstw.

Sposób działania funkcji pokazaliśmy na filmie dla dwóch przypadków:

  1. wybieramy warstwę docelową poprzez wybór z listy,
  2. wybieramy warstwę docelową poprzez wskazanie obiektu.

 

Synonyms: _COPYTOLAYER
comments powered by Disqus