biuro@zwcad.pl

Klin

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
Klin

Narzędzie pozwalające utworzyć trójwymiarowy obiekt z nachylonej powierzchni ostrosłupa wzdłuż osi X.

Ikona

 Klin

(Pasek_ikon_Bryły)

Menu

Rysuj -> Bryły -> Klin                      (interfejs_klasyczny)

Bryła -> podgrupa Podstawy -> Klin  (interfejs_wstążkowy)

Polecenie  _wedge


Podstawa klina jest zawsze równoległa do płaszczyzny XY bieżącego układu współrzędnych z nachyloną przeciwległą powierzchnią do pierwszego narożnika. Wysokość tej figury jest zawsze równoległa do osi Z.

  • Umieścić klin, określając róg lub centrum figury.
  • Wielkość klina można określić poprzez podanie drugiego narożnika i wysokości.

 klin 1