Dynamiczny szyk prostokątny

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
Dynamiczny szyk prostokątny

Szyk prostokątny umożliwia regularne rozmieszczenia na rysunku powtarzających się elementów.

Od wersji ZWCAD 2021 SP2 dostępny jest szyk dynamiczny, który po utworzeniu będzie jednym obiektem, z możliwością zmiany jego parametrów, np: ilość wierszy, kolumn, odstępów, kąta.

 

Polecenie uruchamiamy za pomocą komendy SZYKPROST lub ze wstążki za pomocą ikony

szyk prostokatny

 

Po uruchomieniu polecenia i wskazania obiektów źródłowych zostanie utworzony dynamiczny szyk prostokątny.

Na poniższym rysunku pokazaliśmy przykładowy szyk prostokątny

 

Na filmie poniżej pokazaliśmy tworzenie szyku, edycję, parametry oraz kilka ćwiczeń.

 

 

Synonimy: Szyk prostokątny