Torus

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

TerminDefinicja
Torus

Narzędzie tworzące bryłę zwaną torus. Jest to obiekt, który powstaje poprzez obrót okręgu wokół prostej leżącej na tej samej płaszczyźnie.

Ikona

 Torus

(Pasek_ikon_Bryły)

Menu

Rysuj  Bryły -> Torus                        (interfejs_klasyczny)

Bryła podgrupa Podstawy  Torus  (interfejs_wstążkowy)

Polecenie _torus

Rysuje obiekt przez podanie dwóch wartości promienia. Jedna z wartości jest dla promienia rury, a druga wartość określa promień odległości torusa od środka rury.

 

Uwaga!

Wartość promienia rury może być większa od wartości torusa. Powstanie wtedy torus bez środkowego otworu (rysunek po prawej stronie).

Torus 1

comments powered by Disqus