ZWCAD Help

Opis zmiennych systemowych oraz poleceń dostępnych w programie ZWCAD.

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

TerminDefinicja
ANGDIR

Zmienna określa, czy kąty mają być odmierzane zgodnie ze wskazówkami zegara lub przeciwnie.

 

Typ zmiennej: Liczba naturalna

Miejsce zapisu: W pliku .DWG

Domyślnie: 

 

Dopuszczalne wartości zmiennej:

0 - wartości dodatnie są przyjmowane przeciwnie do wskazówek zegara,

1 - wartości dodatnie są przyjmowane zgodnie ze wskazówkami zegara.

 

ANGDIV

Polecenie ANGDIV służy do rysowania dwusiecznej kąta.

Wskazujemy dwie nierównoległe linie, a następnie klikamy punkt początkowy i końcowy dwusiecznej.

Na poniższym rysunku dwusieczna zaznaczona jest kolorem czerwonym.

dwusieczna kataKąt pomiędzy czerwoną linią po jednej i drugiej stronie ma taką samą wartość.

 

Sposób działania funkcji pokazaliśmy na filmie poniżej. 

Synonyms - dwusieczna kąta
APBOX

Zmienna określa czy ma być wyświetlany obszar przyciągania do uchwytów.

Synonyms - obszar zaznaczania
APERTURE

Definiuje odległość szukania punktów charakterystycznych od wskaźnika.

APPLOAD

Opcja pozwalająca wczytać aplikację do programu.

APPSTATUSBARUSEICONS

Zmienna określa, czy w pasku statusu będą wyświetlane ikony czy tekst.

 

Typ zmiennej: Liczba naturalna

Miejsce przechowywania: W rejestrze

Wartość domyślna: 1

Zgodność z wersją: od ZWCAD 2017

 

Dopuszczalne wartości zmiennej:

"0" - Wyświetla się tekst

"1" - Wyświetlają się ikony 

 

UWAGA: Po zmianie wartości zmiennej należy zrestartować program ZWCAD.

 

Zmiany możemy dokonać także klikając prawym klawiszem na pasek statusu:

 

apv

Polecenie służy do dodawania dodatkowych wierzchołków do polilinii.

Wymaga wczytania odpowiedniego skryptu.

AREA

W tej zmiennej systemowej pamiętany jest wynik ostatniego pomiaru pola powierzchni.

 

Typ zmiennej: Liczba rzeczywista (Tylko do odczytu)

Miejsce zapisu: Nie jest zachowywana

Wartość domyślna: 0

 

UWAGA: Aby odczytać wartość zmiennej należy wpisać w linii poleceń komendę SET, a następnie AREA

 

Atrybut do weryfikacji

Podczas wstawiania bloku z takim atrybutem proponowana jest wstępnie ustawiona wartość atrybutu (atrybuty definiujemy za pomocą polecenia ATTDEF).

Użytkownik może ją przyjąć, lub zmienić.

 

Synonyms - Atrybut_do_weryfikacji
Atrybut niewidoczny

Taki atrybut nie wyświetla się na rysunku po wstawieniu bloku z atrybutami (atrybuty definiujemy za pomocą polecenia ATTDEF).

Jest on jednak pamiętany, możemy wyświetlić i zmienić jego wartość w oknie właściwości.

Atrybut ukryty nie jest brany również pod uwagę podczas sporządzania listy atrybutów poleceniem _eattext

 

 

Synonyms - Atrybut_niewidoczny
Atrybut predefiniowany

Wartość tego atrybutu jest określona podczas jego tworzenia (atrybuty definiujemy za pomocą polecenia ATTDEF).

Podczas wstawiania bloku z takim atrybutem program nie pyta o jego wartość, lecz przyjmuje wartość domyślną.

Później możemy zmienić wartość atrybutu poprzez polecenie ATTEDIT lub w oknie właściwości.

Synonyms - Atrybut_predefiniowany
Atrybut stały

Wartość tego atrybutu jest ustalona już na etapie tworzenia atrybutu (atrybuty definiujemy za pomocą polecenia ATTDEF).

Podczas wstawiania bloku do rysunku ZWCAD nie pyta o wartość tego atrybutu, jest przyjmowana wartość zadeklarowana podczas tworzenia atrybutu.

 

Synonyms - Atrybut_stały
ATTDIA

Zmienna systemowa definiuje czy zapytania odnośnie wstawianych bloków będą wyświetlane w oknie dialogowym, czy w linii poleceń.

Polecenie: ATTDIA

Miejsce zapamiętania: Rejestr systemowy

Wartość domyślna: 0

Typ zmiennej: Liczba naturalna

 

Możliwe wartości zmiennej:

"0" - informacje będziemy wprowadzać w linii poleceń,

"1" - informacje będziemy wprowadzać w oknie dialogowym.

 

ATTMODE

Zmienna systemowa odpowiada za sposób wyświetlania atrybutów.

 

Typ zmiennej: Liczba całkowita

Miejsce zapisu: W pliku .DWG 

Wartość domyślna: 1

 

Możliwe wartości zmiennej:

  • "0" - Wszystkie atrybuty są wyłączone.
  • "1" - Tryb domyślny, normalny. Atrybuty widoczne są widoczne, a niewidocznie nie są wyświetlane. 
  • "2" - Wszystkie atrybuty są widoczne (włącznie z tymi, które są ustawione jako niewidoczne).

 

Sposób działania funkcji pokazano na filmie poniżej:

 

ATTREQ

Zmienna definiuje czy podczas wstawiania bloku ZWCAD będzie pytał o wartości atrybutów lub czy przyjmie domyślnie ustawione.

 

Typ zmiennej: Liczba naturalna

Miejsce zapisu: W rejestrze

Wartość domyślna: 1

 

Możliwe wartości zmiennej:

"0" - Program nie będzie pytał o wartości atrybutów, zostaną wstawione wartości domyślne.

"1" - Włącza zapytania zgodnie z ustawieniami przy tworzeniu atrybutu ATTDEF

 

 

AUDITCTL

Zmienna systemowa określa czy przy wywołaniu polecenia AUDIT tworzony jest dodatkowy plik raportu z rozszerzeniem .ADT.

 

Typ zmiennej: Liczba naturalna

Miejsce zapisu: W rejestrze

Wartość domyślna: 0

 

Dopuszczalne wartości zmiennej:

  • "0" - Plik z rozszerzeniem ADT nie jest zapisywana.
  • "1" - Plik z rozszerzeniem .ADT zostanie utworzony.

 

BACKGROUNDPLOT

Zmienna określa czy drukowanie w tle jest włączone w trakcie drukowania i publikowania plików.

Domyślnie drukowanie w tle jest wyłączone a publikowanie w tle włączone.

Typ: Liczba całkowita

Miejsce zapisu: Rejestr systemu

Domyślnie: 2

Możliwe wartości zmiennej:

WartośćDrukowanie w tlePublikowanie w tle
"0"WyłączoneWyłączone
"1"WłączoneWyłączone
"2"WyłączoneWłączone
"3"WłączoneWłączone

 

 

BACKZ

Zmienna zawiera wartość odsunięcia tylnej płaszczyzny tnącej od płaszczyzny celu w aktualnej rzutni. Jednostki wyświetlone są na podstawie jednostek określonych w rysunku.

(Tylko do odczytu)

Typ: Liczba rzeczywista

Miejsce zapisu: W pliku .DWG

By funkcja była w stanie określić wartość, wymagane jest włączenie polecenia VIEWMODE.  Odległość tylnej płaszczyzny tnącej od punktu kamery można określić przez odjęcie BACKZ od odległości kamera-cel

BACTIONCOLOR

Zmienna ustawia kolor tekstu akcji wykonanych w edytorze bloku. Prawidłowe wartości to "BYLAYER", "BYBLOCK" i liczby całkowite od 1 do 255.

Typ: Ciąg

Miejsce zapisu: Rejestr systemu

Domyślnie: 7

Prawidłowe wartości dla True Colors to ciąg pełnych liczb oddzielanych przez przecinki (od 1 do 255) i poprzedonych przez RGB. Ustawienie True Color powinno wprowadzać się w taki sposób:

RGB: 000,000,000

BCLOSE

Polecenie pozwala na wyjście z edytora bloków. Jeśli zmiany nie zostały zapisane, to zostaniemy poproszeni o decyzję czy zapisać zmiany w edytowanym bloku, czy też je odrzucić.

Polecenie działa tylko gdy jesteśmy w edytorze bloków (zobacz polecenie bedit).