biuro@zwcad.pl

Atrybut predefiniowany

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
Atrybut predefiniowany

Wartość tego atrybutu jest określona podczas jego tworzenia (atrybuty definiujemy za pomocą polecenia ATTDEF).

Podczas wstawiania bloku z takim atrybutem program nie pyta o jego wartość, lecz przyjmuje wartość domyślną.

Później możemy zmienić wartość atrybutu poprzez polecenie ATTEDIT lub w oknie właściwości.

Poniżej pokazano blok ze wstawionym atrybutem predefiniowanym.

atrybut predefiniowany

Synonyms: Atrybut_predefiniowany