ZWCAD Help

Opis zmiennych systemowych oraz poleceń dostępnych w programie ZWCAD.

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

TerminDefinicja
CHAMFERB

Zmienna odpowiada za drugą odległość fazowania metodą długość-długość.

Typ: Liczba rzeczywista

Zapisano: W pliku .DWG

Domyślnie: 0.5000

Tematy powiązane: CHAMFERA

Na filmie poniżej pokazano fazowanie z ustawionymi zmiennymi CHAMFERACHAMFERB

CHAMFERC

Zmienna odpowiada za odległość fazowania metodą długość-kąt.

Typ: Liczba rzeczywista

Zapisano: W pliku .DWG

Domyślnie: 0.0000

Zmienne powiązane: CHAMFERD

Przykładowe fazowanie przy użyciu metody długość - kąt pokazano na filmie poniżej.

CHAMFERD

Zmienna odpowiada za kąt fazowania metodą długość-kąt.

Typ: Liczba rzeczywista

Zapisano: W pliku .DWG

Domyślnie: 0.0000

Zmienne powiązane: CHAMFERD

Przykładowe fazowanie przy użyciu metody długość - kąt pokazano na filmie poniżej.

CHAMMODE

Zmienna określa czy fazowanie powinno być stworzone na podstawie dwóch odległości czy na podstawie kąta i odległości.

Typ: Liczba całkowita

Zapisano: Nie zapiswane

Domyślnie: 0

WartośćUstawienia
"0"Wymaga podania dwóch odległości faz podczas wykonywania funkcji i wybrania trybu "odległość-odległość"
"1"Wymaga podania kąta podczas tworzenia fazowania i wybrania trybu "odległość-kąt"
Chmurka rewizji

Chmurki rewizji to elementy rysunkowe służące do wyróżnienia części rysunku. 

Chmurki takie są rysowane jako polilinia w kształcie połączonych łuków, mogą być modyfikowane jak zwykła polilinia.

Synonyms - revcloud
CHSPACE

Polecenie pozwala na przeniesienie obiektów z przestrzeni papieru do modelu.

Sposób postępowania:

 1. Upewniemy się, że jesteśmy w przestrzeni papieru.
 2. W linii poleceń wpisujemy polecenie _CHSPACE
 3. Zaznaczamy obiekty do przeniesienia
 4. Wybieramy, względem której rzutni ma nastąpić przeniesienie - ma to znaczenie, jeśli chodzi o skalę oraz położenie obiektów.
 5. Zatwierdzamy klawiszem ENTER wybór rzutni.
 6. Obiekty zostały przeniesione.

Pokazaliśmy to na filmie poniżej.

 

CIRCLERAD

Zmienna pozwala na ustawienie promienia okręgu. Gdy wartość CIRCLERAD równa się 0, żaden okrąg nie będzie posiadał zdefiniowanej wartości promienia.

Wartość zmiennej CIRCLERAD zostanie wstawiona do średnicy okręgu podczas jego rysowania. Wtedy wystarczy ją zatwierdzić klawiszem ENTER lub PKM.

Typ: Liczba rzeczywista

Zapisano: Nie zapisywane

Domyślnie: 0.0000

CLAYER

Zmienna, która przechowuje nazwę aktualnej warstwy.

Typ: Ciąg

Zapisano: W pliku .DWG

Domyślnie: 0

 Po wydaniu polecenia można również wpisać nazwę warstwy, która ma być ustawiona jako aktualna.

Pokazano to na filmie poniżej.

 

CLEANSCREENSTATE

Zmienna, która informuje czy włączony jest tryb pełnoekranowy.

Typ: Liczba całkowita

Miejsce zapisu: Zmienna tylko do odczytu.

Domyślnie: 0

WartośćUstawienia
"0"Tryb pełnoekranowy jest wyłączony
"1"Tryb pełnoekranowy jest włączony

 

Tryb pełnoekranowy możemy włączyć lub wyłączyć poprzez:

 • wybranie skrótu klawiaturowego Ctrl+0 (jest to cyfra zero, a nie litera)
 • wybór ikony w prawym dolnym rogu, jak na obrazku poniżej. 
CLISTATE

Zmienna, która określa, czy wiersz poleceń jest włączony.

Typ: Liczba całkowita

Zapisano: Nie zapisywane (tylko do odczytu)

Domyślnie: 1

WartośćUstawienia
''0"Linia poleceń jest włączona
"1"Linia poleceń jest wyłączona

 

CMDECHO

Za pomocą tej zmienniej, użytkownik może włączyć lub wyłączyć wyświetlanie komunikatów w linii poleceń przy uruchamianiu programów w AutoLISP.

Zmienna: Liczba całkowita

Miejsce zapisu: Nie zapisywania

Domyślnie: 1

 Tematy pokrewne: NOMUTT

WartośćUstawienia
"0"Wyłączenie komunikatów
"1"Tryb normalnej pracy

 Na filmie poniżej pokazano uruchomienie skryptu AutoLISP z różnymi ustawieniami zmiennej CMDECHO.

CMLEADERSTYLE

Zmienna pozwala na ustawenie stylu odnośnika wieloliniowego.

Typ: Ciąg

Zapisano w: w pliku .DWG

Domyślnie: Standardowo

CMLJUST

Zmienna pozwala na ustawienie justowania multilinii.

Typ: Liczba całkowita

Zapisano: w pliku .DWG

Domyślnie: 0

WartośćUstawienia
"0"Góra
"1"Środek
"2"Dół

 

 

CMLSCALE

Ustala skalę (szerokość) rysowanej multilinii. Szerokość multilinii jest dwa razy szersza niż zdefiniowany styl gdy współczynnik skali równa się 2.0. Zerowy współczynnik skali sprawia, że multilinia zmienia się w pojedynczą linie. Ujemny współczynniki skali zmienia kolejność lini odsunięcia, najmniejsza (wartość bezwzględna) ujemna wartość jest odsunięta na górę, gdy multilinia rysowana jest z lewej do prawej.

Typ: Liczba rzeczywista

Miejsce zapisu: W pliku .DWG

Domyślnie: 1.0000 (angielskie) lub 20.0000 (metryczne)

 Multilinie z ustawionymi różnymi wasrtościami zmiennej CMLSCALE pokazano na rysunku poniżej.

CMLSTYLE

Zmienna określa aktualny styl multilinii. Polecenie pozwala również na zmianę aktualnego stylu, poprzez wpisanie jego nazwy i zatwierdzenie klawiszem ENTER.

Typ: Ciąg

Miejsce zapisu: W pliku .DWG

Domyślnie: "Standard"

Co to jest atrybut

Atrybuty do dodatkowe informacje, które możemy przypisywać do elementów graficznych.

Na przykład: tworzymy rysunek, na którym będzie umieszczonych kilkaset żarówek, o różnych mocach.

Pracując tradycyjnym sposobem, wstawilibyśmy do rysunku żarówki oraz wykonalibyśmy opis tekstowy za pomocą odnośnika.

Dzięki atrybutom możemy do symbolu żarówki dodać informację odnośnie jej mocy. Informacja ta wyświetli się automatycznie przy jej symbolu, oraz będziemy mogli łatwo policzyć ile żarówek danej mocy zostało umieszczonych na rysunku.

 

Atrybuty mogą być różnych rodzajów, np.:

 

Każdy atrybut składa się 3 elementów składowych:

 

Dla każdego atrybutu możemy zdefiniować:

 

Polecenia powiązane z atrybutami:

 • ATTDEF
 • ATTSYNC
 • edycja atrybutów.
Synonyms - atrybut, atrybuty
COLORTHEME

Zmienna odpowiada za kolor okna programu ZWCAD.

Miejsce zapisu: rejestr systemu Windows.

Wartość domyślna 0. 

Dostępność: od ZWCAD 2021.

Synonyms - zmiana koloru zwcad
COORDS

Zmienna pozwala na ustalenie częstotliwości aktualizacji współrzędnych bezwzględnych.

Typ: Liczba całkowita

Miejsce zapisu: W rejestrze

Domyślnie: 1

Pełny opis wartości zmiennej pokazano w tabeli poniżej.

 

COPYCLIPFORMATS

Zmienna odpowiada za format obiektu wklejanego ze schowka.

Wartość domyślna to 193. Zmienna zapisywana jest w rejestrach.

 

COPYMODE

Zmienna pozwala na włączenie automatycznego powtarzania komendy KOPIUJ.

Typ: Liczba całkowita

Miejsce zapisu: Brak

Domyślnie: 0

WartośćUstawienia
"0"Automatycznie powtarza komendę KOPIUJ.
"1"KOPIUJ wykona jedną kopię.