biuro@zwcad.pl

CMLSCALE

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
CMLSCALE

Ustala skalę (szerokość) rysowanej multilinii. Szerokość multilinii jest dwa razy szersza niż zdefiniowany styl gdy współczynnik skali równa się 2.0. Zerowy współczynnik skali sprawia, że multilinia zmienia się w pojedynczą linie. Ujemny współczynniki skali zmienia kolejność lini odsunięcia, najmniejsza (wartość bezwzględna) ujemna wartość jest odsunięta na górę, gdy multilinia rysowana jest z lewej do prawej.

Typ: Liczba rzeczywista

Miejsce zapisu: W pliku .DWG

Domyślnie: 1.0000 (angielskie) lub 20.0000 (metryczne)

 Multilinie z ustawionymi różnymi wasrtościami zmiennej CMLSCALE pokazano na rysunku poniżej.

cmlscale

 

Wartość zmiennej dla istniejącej już skali jest możliwa poprzez zmianę wartości w pasku właściwości po zaznaczeniu multilinii.

Zmiana szerokości mulitlinii poprzez edycję w pasku właściwości