ZWCAD Help

Opis zmiennych systemowych oraz poleceń dostępnych w programie ZWCAD.

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
OOPS

Polecenie pozwala na przywrócenie ostatnio usuniętych obiektów z rysunku.

Dzięki tej komendzie nie musimy cofać operacji na rysunku, szczególnie jeśli po usunięciu obiektów wykonaliśmy inne operacje.

Pokazano to na filmie poniżej.

Opcje

Okno dialogowe Opcje pozwala na dostosowanie ustawień programu według potrzeb Użytkownika.

Synonyms - OPTIONS, _OPTIONS
Operacje logiczne

Zestaw narzedzi do sumowania, różnicy i części wspólnej.

Synonyms - operacji logicznych
Orbita_3D

Obraca widok elementów znajdujących się na ekranie programu w przestrzeni 3D. Obrót ten odbywa się poprzez przeciągnięcia przytrzymanego klawisza myszki w dowolne miejsce.

OSMODE

Zmienna określa, którw uchwyty będą używane przy szukaniu punktów charakterystycznych.

Typ: Wartość całkowita.

Miejsce zapisu:  W rejestrze

Wartość domyślna: 4133

 Wartość zmiennej dla poszczególnych uchytów zestawiono w tabeli poniżej.

 

Ostrosłup

Polecenie pozwala na narysowanie ostrosłupa foremnego o podstawie wielokąta foremnego.

Ostrosłu może posiadać wierzchołek górny, lub też może być ścięty (podstawa górna będzie wtedy również w kształcie wielokąta).

Synonyms - PYRAMID
Otwieranie i zapisywanie

Zakładka znajdująca się w oknie Opcje, dzięki której Użytkownik może wybrać ustawienia dotyczące zapisywania oraz otwierania plików.

Palety edycji bloków dynamicznych

W ZWCAD 2019 udało się wprowadzić funkcjonalność bloków dynamicznych.

Paleta narzędzi do tworzenia i edycji bloków dynamicznych składa się z 3 zakładek:

  1. Parametry.
  2. Akcje.
  3. Zestawy parametrów.

 Palety otwierają się automatycznie po wejściu do edytora bloków dynamicznych - polecenie BEDIT

Panel właściwości

Pozwala na szybką edycję właściwości elementów.

Synonyms - panelu właściwości
Para sił

Para sił to dwie siły o równej wartości, równoległych liniach działania i przeciwnych zwrotach.

Synonyms - pary sił, parą sił
Parametry fizyczne

Oblicza parametry fizyczne (np. pole, obwód, masa, środek ciężkości, momenty bezwładności) wzkazanej bryły lub regionu.

Parametryczność

Zestaw funkcji w ZWCAD 2012 pozwalający na nadawanie więzów geometrycznych oraz wymiarów powiązanych do obiektów rysunkowych.

 

Pasek ikon Baza

Pasek ikon zawiera narzędzia do wstawiania obiektów do ZWCAD (rastry, XRefy, obiekty OLE).
Pasek ikon baza

Pasek ikon Edycja brył

Zawiera zestaw narzędzi do edycji brył
Pasek ikon edycja brył

Synonyms - Pasek ikon Edycja_brył, Edycja_brył
Pasek ikon Lokalizacja

Narzędzia służą do znajdywania punktów charakterystycznych obiektów (np. koniec, środek linii).

Lokalizacja Względem Obiektu

Synonyms - pasku_ikon_lokalizacja
Pasek ikon Rysuj

Pasek ikon zawierający narzędzia do rysowania nowych obiektów.

Pasek rysuj

 

 

Pasek ikon Standardowy

Zawiera podstawowe narzędzia do otwierania i zamykania plików dwg, drukowania, widoku oraz włączania palet narzędzi.

Standardowe narzędzia

Synonyms - pasku ikon standardowy
Pasek ikon Warstwy

Pasek ikon do zarządzania warstwami

Ikony warstwy

Pasek ikon Wymiary

Zawiera narzędzia do wymiarowania obiektów.

wymiarowanie

Synonyms - wymiary, wymiarowanie
Pasek ikon Zapytania

Zawiera narzędzia do obliczania odległości, parametrów fizycznych, współrzędnych punktów.
pasek ikon zapytania

Synonyms - narzędzi do zapytań