LAYMCUR

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
LAYMCUR

Polecenie pozwala na ustawienie aktualnej warstwy poprzez wskazanie obiektu.

Warstwa, na której leży wskazany obiekt będzie zostanie odczytana i ustawiona jako aktualna.

Polecenie jest dostępne w menu Narzędzia dodatkowe do warstw.

 

Sposób działania funkcji LAYMCUR pokazaliśmy na filmie poniżej.

Synonyms: _LAYMCUR