LAYERDLGMODE

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
LAYERDLGMODE

Zmienna steruje sposobem wyświetlania okna warstw. Okno warstw może być wyświetlane w palecie lub w osobnym oknie dialogowym.

Okno zadokowane może być otwarte ciągle podczas pracy programu i nie blokuje ono możliwości pracy.

Możliwość dokowania okna warstw jest dostępna od wersji ZWCAD 2019.

 

Zmienna LAYERDLGMODE możę przyjąć 2 wartości:

  • "0" - wyświetlane jest klasyczne okno dialogowe,
  • "1" - okno warstw wyświetlane jest w panelu (wartość domyślna).

Wartość tej zmiennej jest zapisywana w rejestrach systemu Windows.

Na rysunkach poniżej przedstawiliśmy wygląd programu CAD przy rożnych wartościach zmiennej sterujące wyglądem okna warstw.

 

okno zadokowaneZadokowane okno warstw

 

LAYERDLGMODEOsobne okno dialogowe warstw

 

 

Synonimy: dokowanie okna warstw