biuro@zwcad.pl

kierunek rysowania łuku polilinii

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
kierunek rysowania łuku polilinii

Od wersji ZWCAD 2019 SP1 możemy zmienić kierunek rysowania łuków w polilinii przez naciśnięcie i przytrzymanie klawisza Ctrl.

Podczas rysowania możemy wielokrotnie używać tego klawisza przełączania rysowania.

Na rysunkach poniżej pokazaliśmy, jak wygląda rysowanie polilinii z użyciem i bez przycisku Ctrl.

 

Normalny tryb rysowania.  polilinia bez ctrl 
Tryb rysowania z wciśniętym klawiszem Ctrl polilinia z ctrl