ZWCAD Help

Opis zmiennych systemowych oraz poleceń dostępnych w programie ZWCAD.

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

TerminDefinicja
DIMTEDIT

Polecenie pozwala na wyrównanie tekstu wymiarowego (lewa strona, środek, prawa strona), oraz obrót tekstu wymiarowego o wskazany kąt.

DISPSILH

Zmienna odpowiada za wyświetlanie konturów brył.

Aby zobaczyć efekty jej działania należy wykonać polecenie REGEN lub obrócić widok.

Typ: Liczba całkowita

Zapisano: w pliku .DWG

Domyślnie: 0

Kompatybilność: Od ZWCAD 2017 Pro SP3.

 

WartośćUstawienia
"0"Wyświetlanie konturów jest wyłączone
"1"Wyświetlanie konturów jest włączone

Zobacz także: ISOLINES

 

Poniżej kilka przykładów wyglądu brył po zmianie zmiennej DISPSILH.

Dopasowanie

Dopasowanie tekstu wymiarowego oraz skala.

Dowolny punkt

Dowolny punkt możemy wskazać krzyżem nitkowym na ekranie roboczym programu.

DPI

Ogólnie mówiąc jednostka gęstości druku, ale także stosowana jako parametr rastrów.

DRAGMODE

Zmienna odpowiada za podgląd obiektów podczas wykonywania polecenia. W czasie rysowania lub zmieniania obiekt dopasowuje się do położenia kursora.

Zmienna miała duże znaczenie w przeszłości, ponieważ kiedyś podgląd obiektów bardzo obciążał komputer, co bardzo spowoalniało pracę. Przy obecnej mocy obliczeniowej komputerów praktycznie nie ma to znaczenia.

Zmienna posiada 3 opcje:

  • ON (Tak) - w przeszłości ustawienie na ON powodowało włączenie dynamicznego podglądu, ale aby zobaczyć podgląd należało wpisać DRAG, już po wydaniu polecenia. Obecnie opcja ON nie różni się od AUTO.
  • OFF (Nie) -podgląd dynamiczny jest wyłączony.
  • Auto (wartość domyślna) - Włącza dynamiczny podgląd operacji, kiedy to jest tylko możliwe.

 

drawingrecovery

Otwiera panel odzyskiwania plików zapasowych .bak i tymczasowych .zw$

Drukarka EMF

EMF (Enhanced Windows Metafile) to uniwersalny format plików wektorowych dla aplikacji Windows.

Historycznie patrząc pierwotnie został opracowany przez firmę Microsoft format WMF w systemie Windows 3.0 (1990 rok). Był to format 16 bitowy. Ze względu na niejasne licencjonowanie nie był zbytnio popularny, choć w formie niejawnej był bardzo często używany w systemie Windows, np. przy obsłudze schowka systemowego i w pakiecie Office.

Od kilku lat dostępna jest ulepszona 32 bitowa wersja WMF o nazwie EMF.

Od wersji ZWCAD 2019 SP1 możemy już drukować do formatu EMF. 

Drukarkę EMF należy dosinstalować do programu, pokazaliśmy tę operację na filmie poniżej.

 

Synonyms - EMF
DWG

Format zapisu rysunków CAD, który już wiele lat temu stał się standardem.

Synonyms - format DWG, dwg2013, dwg2018
Dynamiczny UCS

Funkcja pozwala na łatwiejsze rysowanie na płaskich ścianach brył.

ZWCAD automatycznie dostosuje płaszczyznę rysowania do wybranej płaskiej powierzchni bryły.

Po najechaniu kursorem na płaską ścianę bryły 3D w trybie rysowania np. linii, okręgu, polilinii, itp. ściana zostaje podświetlona. Jeśli klikniemy to rozpoczniemy rysowanie w płaszczyźnie obiektu.

Po zakończonej operacji rysowania przywrócony zostanie automatycznie oryginalny układ UCS.

 

Synonyms - dynamicznego UCS
Długość_łuku

Wymiaruje długość łuku.

Synonyms - _dimarc
EATTEDIT

Polecenie otwierające edytor atrybutów do danego bloku z utworzonymi atrybutami.

EATTEXT

Pozwala na tworzenie zestawień bloków. Ułatwia operacje związane z generowaniem zestawień bloków poprzez funkcję Eksport atrybutów.

Edytor LISP

Środowisko programistyczne pozwalające na tworzenie programów w formacie LISP.

W ZWCAD środowisko programistycznie nie jest jeszcze dostępne, niemniej możemy uruchamiać takie programy.

Programy LISP są pisane zwykłym tekstem, do edycji wystarczy zwykły darmowy edytor z podświetlaniem składni - Notepad++

Eksport i import obrazów georeferencyjnych

Spatial Manager pozwala na import obrazów geo-referencyjnych poprzez:

  • podczytywanie pliku geo-lokalizacji (TFW, JGW, itp.),
  • automatyczną zmianę układu odniesienia podczas transformacji współrzędnych.

 

Przykładowy import pokazaliśmy na filmie poniżej.

ELEVATION

Narzędzie pozwalające w prosty i łatwy sposób na rozmieszczenie kształtów figur płaskich w przestrzeni trójwymiarowej.

Elipsa

Polecenie służy do narysowanie elipsy.

Możemy ją narysować na dwa sposoby: poprzez końce półosi elipsy lub środek i końce półosi.

 

ERHIGHLIGHT

Zmienna określa, czy zewnętrzny odnośnik będzie podświetlany po jego zaznaczeniu.

Miejsce zapisu: W rejestrach Windows

Wartość domyślna: 1

 

Synonyms - podświetlanie xrefa
Ewolwenta

Ewolwenta, to krzywa wykreślana przez punkt leżący na prostej w wyniku przetaczania się bez poślizgu po obwodzie koła zasadniczego o promieniu r.

EXTERNALREFERENCES

Polecenie otwiera okno do zarządzania zewnętrznymi odnośnikami: DWG, DWF, PDF i rastrami.

Dostępność: od ZWCAD 2021