biuro@zwcad.pl

Dowolny punkt

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
Dowolny punkt

Dowolny punkt możemy wskazać krzyżem nitkowym na ekranie roboczym programu.

Punkt taki będzie miał współrzędne ułamkowe, np.  X = 1490.6563     Y = 755.6391     Z = 0.0000

Proszę zwrócić uwagę, że współrzędna Z wynosi 0. Będzie tak zawsze ponieważ wskazany dowolnie punkt (bez wykorzystania punktów charaketystycznych) będzie wstawiony zawsze w płaszczyźnie X-Y.

Proszę zobaczyć na rysunek poniżej. Pomimo obrotu widoku funkcją Orbit, wszystkie wstawione punkty będą wrysowane w tej płaszczyźnie.

x-y

 

Zobacz także inne sposoby lokalizacji punktów.