ZWCAD Help

Opis zmiennych systemowych oraz poleceń dostępnych w programie ZWCAD.

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

TerminDefinicja
FILEDIA

Włącza/wyłącza wyświetlanie okien dialogowych otwierania/zapisu plików DWG.

FLATTEN

Rzutowanie obiektów na jedną płaszczyznę.

FRAME

Zmienna określa czy ramka rastrów, podkładów, pdfów i zasłon ma być wyświetlana i drukowana.

Wartość zamiennej zapisywana jest w pliku dwg.

Wartość domyślna 3. 

Dostępność: od ZWCAD 2021.

 

Zestawienie wartości jakie może przyjąć zmienna zamieściliśmy poniżej.

 

Synonyms - drukowanie ramki
FRAMESELECTION

Zmienna określa, czy można zaznaczyć (wybrać) ukrytą ramkę obrazu, podkładów i zasłon.

Miejsce zapisu: plik DWG

Wartość domyślna: 1

Dostępność zmiennej: od ZWCAD 2021.

 

Synonyms - zaznaczenie ramki
Grubość (wysokość)

Wydłużenie rysowanych elementów w kierunku osi Z. Domyślnie jest ona ustawiona na "0".

Grubość możemy określić podczas rysowania w opcjach, lub w panelu właściwości

Na rysunkach poniżej pokazaliśmy narysowany kwadrat z różnymi wartościami wysokości.

 

HELIX

Polecenie pozwala na narysowanie spirali.

Stworzony obiekt jest parametryczny, to znaczy, że w oknie właściwości możemy zmieniać wszystkie wymiary spirali.

Synonyms - spirala, spirali
HPANG

Zmienna systemowa określająca domyślny kąt kreskowania.

Domyślnie kąt jest ustawiona na 0. Po zakreskowaniu obiektów przy użyciu innego kąta wartość zmiennej HPANG zmieni się na ostatnio użytą wartość.

 

Zobacz również: HPNAME, HPSCALE, kreskowanie

Synonyms - domyślny kąt kreskowania
HPNAME

Zmienna systemowa określająca domyślną nazwę wzoru kreskowania.

Domyślna nazwa dla szablonu metrycznego to ANGLE. Po zakreskowaniu innym wzorem wartość zmiennej HPNAME zmieni się na nazwę ostatnio użytego wzoru.

Nazwa wzoru kreskowania może mieć maksymalne 34 znaków bez spacji.

 

Synonyms - Domyślna nazwa wzoru kreskowania
HPSCALE

Zmienna systemowa określająca domyślną skalę kreskowania.

Domyślnie skala jest ustawiona na 1. Po zakreskowaniu obiektów przy użyciu innej skali wartość zmiennej HPSCALE zmieni się na ostatnio użytą wartość.

 

Zobacz również: HPNAME, HPANG, kreskowanie

 

Synonyms - domyślna skala kreskowania
IFCIMPORT

Pliki IFC możemy wczytać za pomocą polecenia IFCIMPORT.

Aby polecenie było dostępne należy uprzednio załadować specjalną bibliotekę, dostępną poniżej.

Biblioteka jest zgodna jedynie z ZWCAD 2021 Professional.

Synonyms - IFC,jak wczytać IFC
Iloczyn logiczny

Iloczyn logiczny, czyli inaczej część wspólna. Pozostają tylko wspólne elementy.

IMAGEQUALITY

Określa jakość wyświetlania obrazu rastrowego.

Import plików chmury punktów

LiDAR (Light Detection and Ranging) to metoda pomiarowa, która mierzy odległość do celu, oświetlając cel za pomocą pulsującego światła laserowego i mierząc odbite impulsy za pomocą czujnika. Różnice czasów powrotu lasera i długości fal można następnie wykorzystać do tworzenia cyfrowych reprezentacji 3-D celu. "Spatial Manager dla ZWCAD" dodaje od wersji 4.2 dostawcę danych do odczytu / ładowania punktów LiDAR.

Teraz możesz importować funkcje punktów 3D do rysunków ZWCAD z plików LAS lub LAZ i wybrać Klasyfikacje obiektów, które chcesz przeczytać. Będziesz także mógł wybrać, które pola danych zostaną zaimportowane, a także procentową gęstość chmury punktów, która pozwala kontrolować maksymalną liczbę punktów do załadowania. Zarówno klasyfikacje, jak i dostępne pola lub całkowita liczba punktów w pliku są automatycznie czytane po otwarciu pliku

Dostawca danych LiDAR został uwzględniony w "Spatial Manager dla ZWCAD" i działa jak każdy inny import punktów: wsparcie 3D, oddzielne punkty według warstwy na podstawie dowolnych wartości pól, tematyczne kolory warstw, wykorzystanie punktów lub odwołań do bloków, filtrowanie geograficzne, itp.

Jak widać na filmie, LiDAR jest również wspierany przez funkcję "Importuj wszystko", która umożliwia importowanie wag LiDAR do wanny nawet razem z innymi źródłami danych przestrzennych (obrazy rastrowe, pliki kształtu itp.). W tym przypadku gęstość chmury obliczeniowej wynosi 200 000 punktów za każdy zaimportowany plik.

Przykładowy import pokazliśmy na filmie poniżej.

Import_map_z_Google_Earth

Nowość w ZWCAD+ 2015. Narzędzie pozwalające na  bezpośrednie wstawianie map Google Earth do rysunku. Użytkownik ma możliwość zobaczenia projektowanego obiektu w rzeczywistych warunkach na mapie.

Inne_pozycje

Opcje dodatkowe - np. symbol długości łuku, kąt występu, stała długość przedłużonych linii.

Interfejs_

Program ZWCAD+ posiada wybór wyglądu interfejsu pomiędzy klasycznym a wstążkowym. 

Synonyms - Przełącznik_przestrzeni, przełącznika_przestrzeni
Interfejs_klasyczny

Interfejs oparty na paskach ikon. Każdy pasek zawiera pakiet ikon. Paski te można dowolnie usytuować na ekranie programu. W oknie aplikacji można włączać jak i wyłączać zbędne paski.

Synonyms - interfejs klasyczny
Interfejs_wstążkowy

Interfejs zawierający narzędzia w sposób ściśle pogrupowany na konkretne zakładki. Jest on przejrzysty i estetyczny dla oka użytkownika. 

Synonyms - interfejs wstążkowy
ISOLINES

Funkcja pozwalająca na określenie liczby widocznych krzywych tworzących kształt bryły 3D.

 

Jak wyprowadzić wzór na pole koła?

Jeden ze sposobów na wyprowadzenie wzoru na pole koła jest narysowanie trójkąta o takim samym polu powierzchni jak koło.

Następnie ustalamy jakie boki ma trójkąt i obliczamy pole trójkąta.

Zobacz na film.