FRAME

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
FRAME

Zmienna określa czy ramka rastrów, podkładów, pdfów i zasłon ma być wyświetlana i drukowana.

Wartość zamiennej zapisywana jest w pliku dwg.

Wartość domyślna 3. 

Dostępność: od ZWCAD 2021.

 

Zestawienie wartości jakie może przyjąć zmienna zamieściliśmy poniżej.

 

Wartość  Ustawienie 
"0" Nie wyświetlaj i nie drukuj ramki 
"1" Wyświetlaj i drukuj ramkę
"2" Wyświetlaj ramkę, ale nie drukuj
"3" Niezależne ustawienia wyświetlania i drukowania dla rastrów, podkładów i zasłon.

 

Gdy wartość FRAME zostanie zmieniona, DWFFRAME, IMAGEFRAME, PDFFRAME, XCLIPFRAME, WIPEOUTFRAME zostaną zmienione na tę samą wartość. Wartość FRAME nie może być bezpośrednio ustawiona na 3, ale zostanie automatycznie ustawiona na taką wartość wtedy, gdy wartość jednej z powyższych zmiennych systemowych zmieni się.

 

Synonyms: drukowanie ramki