WIPEOUTFRAME

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

TerminDefinicja
WIPEOUTFRAME

Zmienna służy do określania czy ramka zasłony ma być wyświetlana i drukowana.

Zmienna zapamiętywana jest w rysunku dwg. Domyślna wartość jest równa 1, co powoduje, że ramka zasłony będzie wyświetlana i drukowana.

 

Za widoczność ramki zasłony odpowiada zmienna WIPEOUTFRAME (należy ją wpisać w linii poleceń), która może przyjąć 3 wartości:

  • "0" - obramowania zasłony nie są ani wyświetlane ani drukowane,
  • "1" - obramowania zasłony będą zarówno wyświetlane i drukowane,
  • "2" - obramowania zasłony będą wyświetlane ale nie drukowane.

 

Na rysunku poniżej pokazaliśmy rysunek bez oraz z widoczną zasłoną.

rysunek oraz zaslona

 

Na rysunkach poniżej pokazaliśmy wygląd rysunku i wydruku w zależności od różnych wartości zmiennej do ramki zasłony.

WIPEOUTFRAME

 

 Zobacz również: zasłona, ramka rastra

Synonyms: ramka zasłony
comments powered by Disqus