HPDLGMODE

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
HPDLGMODE

Zmienna odpowiada za wyświetlanie okna dialogowego do kreskowania obszarów.

 

Typ zmiennej: Liczba całkowita w zakresie od 0 do 2

Miejsce zapisu: Rejestr systemu

Domyślnie: 2

Występowanie: Od ZWCAD 2023 SP1.

 

Opis wartości zmiennej HPDLGMODE:

 

Synonimy: okno kreskowania,zakładka kreskowania