biuro@zwcad.pl

angle

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
angle

(angle p1 p2)

określa kąt nachylenia odcinka łączącego dwa punkty.

Kąt określa nachylenie punktów podanych w aktualnym układzie współrzędnych względem osi X aktualnego układu.
Wartość kąta zwracana jest w radianach i zawiera się w przedziale <0 , 2 * pi>

Punkty będące argumentami wywołania funkcji muszą być podane w formacie  listy dwu lub trój elementowej np (list 0 0 ) (list 10 20 30 ) ale nie może być w postaci punktów variantów:

(angle (list  10 20) (list 10 30))
zwraca pi/2 czyli 1.5708...

(angle (list  10 20) (list 10 -30))
zwraca 4.71239...

; (angle (vlax-3d-point (list  10 20 0) ) (vlax-3d-point (list 10 -30 0) )) ; to zwróci błąd

Warto zwrócić uwagę również na funkcję getangle, która prosi użytkownika o podanie kąta przez wskazanie pary punktów.