ZWCAD Help

Opis zmiennych systemowych oraz poleceń dostępnych w programie ZWCAD.

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

TerminDefinicja
BEDIT

Polecenie otwiera edytor bloków. W oknie edytora widoczny jest tylko modyfikowany blok.

BLIPMODE

Zmienna włącza lub wyłącza oznaczenie kliknięć na modelu rysunku. BLIPMODE to komenda jak i zmienna systemowa. Proszę użyć komendę SETVAR w pierwszej kolejności by uzyskać dostęp do tej zmiennej systemowej.

Typ: Liczba całkowita

Miejsce zapisu: W rejestrze

Domyślnie: 0

WartośćUstawienia
Oznaczenie kliknięć jest wyłączone
1Oznaczenie kliknięć jest włączone - pozostają znaczniki, jak na rysunku poniżej
BLKALIGN

Polecenie pozwalan na wyrównanie bloków w poziomie i w pionie.

Do wyrównania nie są używane punkty bazowe bloków, lecz najbardziej granice zewnętrzne bloków.

BLOCKEDITOR

Zmienna informuje czy aktywne okno to edytor bloków (zobacz edytor bloków - polecenie bedit).

BLOCKREPLACE

Polecenie pozwala na zastępowanie wybranych bloków innymi blokami.

Bloki do zastąpienia oraz te, którymi będziemy zastępować możemy wybrać z listy lub wskazać na rysunku.

Po zatwierdzeniu operacji program CAD pyta nas czy usunąć definicje zastąpionych bloków, czy pozostawić:

usuniecie zastapionych blokow 

Możemy je usunąć lub pozostawić (w przypadku jeśli chcielibyśmy ich użyć ponownie w tym rysunku).

 

Całą operacje pokazliśmy na filmie poniżej.

Synonyms - zastępowanie bloków
BLOCKTESTWINDOW

Zmienna określa czy aktualnie "jesteśmy" w oknie testowym edytora bloków (zobacz polecenie BEDIT).

Wartość zmiennej:

  • "0" - okno testowe edytora bloków jest nieaktywne,
  • "1" - jesteśmy w oknie testowym edytora bloków.
Bloki dynamiczne

Bloki dynamiczne to obiekty, które mogą zawierać:

  • normalne obiekty rysunkowe, np linia, okrąg, wymiar,
  • atrybuty,
  • zdefiniowane funkcje, za pomocą których możemy wpływać również na wygląd bloku.

Bardzo popularne jest definiowanie w bloku dynamicznym różnych odmian jednego elementu. Przykładem może być śruba, gdzie możemy ustawić zarówno rodzaj gwintu jak i jej długość.

 

Synonyms - bloków dynamicznych
BSAVE

Zapisuje blok, który aktualnie jest otwarty w edytorze.

Polecenie działa tylko gdy jesteśmy w edytorze bloków (zobacz polecenie bedit).

BSAVEAS

Polecenie pozawala na zapis aktualnie edytowanego bloku pod nową nazwą.

Polecenie działa tylko gdy jesteśmy w edytorze bloków (zobacz polecenie bedit).

BTESTBLOCK

Otwiera nowe okno rysunku i wstawia tam blok, który mamy w edytorze. Możemy zobaczyć jak będzie zachowywał się blok w normalnym rysunku.

Edytor nie zostaje zamknięty.

Polecenie działa tylko gdy jesteśmy w edytorze bloków (zobacz polecenie bedit).

BTMARKDISPLAY

Zmienna steruje wyświetlaniem podziałki podczas zmiany wielkości bloków dynamicznych.
Podziałka musi być zdefiniowana w bloku dynamicznym, nie wszystkie bloki ją posiadają.

Typ: Liczba całkowita

Miejsce zapisu: Rejestr systemu

Domyślnie: 0

 Tematy pokrewne: bloki dynamiczne

WartośćUstawienie
"0"Ukrywa podziałkę
"1"Wyświetla podziałkę

 Na filmie poniżej pokazano edycję bloku przy obu wartościach zmiennej BTMARKDISPLAY

 

Budowa wymiaru

Na poniższym rysunku pokazaliśmy wymiar liniowy, oraz nazwaliśmy jego elemety składowe.

Wymiary są ważnym elementem rysunktu technicznego. W sposób jednoznaczny określają wielkość elementów na rysunku.

Narzędzia w ZWCAD pozwalają na wymiarowanie półautomatycznie - wartość tekstu wymiarowego jest odczytywana z rysunku.

Wartość tekstu wymiarowego może być przemnożona przez skalę wymiaru (Jednostki podstawowe)  ustawioną w stylu wymiarowania (Styl_wymiarowania).

Zobacz również Pasek ikon Wymiary

BWBLOCKAS

Polecenie pozawala na zapis aktualnie edytowanego bloku pod nową nazwą do osobnego pliku DWG.

Polecenie działa tylko gdy jesteśmy w edytorze bloków (zobacz polecenie bedit).

CDATE

Wyświetla aktualną datę i czas systemu.

Typ: Liczba rzeczywista

Miejsce zapisu: Nie zapisuje się

Domyślnie: Różnie

Godzina i data systemu wyświetlane są w następującym formacie:

20170103.153537

W pierwszej kolejności mamy rok, następnie miesiąc i dzień. W następnym ciągu godzine, minuty i sekundy. Z powżyszych liczb wynika, że jest to 3 stycznia 2017, godzina 15:35.

CECOLOR

Zmienna systemowa przydziela kolor dla nowych obiektów bez zmiany istniejących.

Typ: Ciąg

Miejsce zapisu: w pliku .DWG

Domyślnie: "BYLAYER"

Istnieje możliwość wpisania wartości od 1 do 255, "BYLAYER" i "BYBLOCK"

 

CELTSCALE

Zmienna zapisuje skalę rodzaju linii dla aktualnie wybranych obiektów. Pozwala również na ustawienie skali rodzaju linii dla nowych obiektów. (Zmienna działa względem ustawień polecenia LTSCALE)

Typ: Liczba rzeczywista

Miejsce zapisu: W pliku .DWG

Domyślnie: 1.0000

CELTYPE

Zmienna oznacza rodzaj linii nowych elementów. Możliwe rodzaje linii: "BYLATER", "BYBLOCK", lub każda inna zdefinowany i załadowany rodzaj linii.

Typ: Ciąg

Zapisano: W pliku .DWG

Domyślnie: "BYLATER"

CELWEIGHT

Zmienna odpowiedzialna jest za szerokość linii nowych obiektów. Dodatkowe prawdiłowe wartości w setnych milimetrach są następujące: 0,5,9,13,15,18,20,25,30,35,40,50,53,60,70,80,90,100,106,120,140,158, 200 i 211.

Ustawienie "DEFAULT" kontrolowane jest przez zmienną LWDEFAULT.

Typ: Liczba całkowita

Zapisano: W pliku .DWG

Domyślnie: -1

WartośćUstawienie
-1Szerokość linii jako "BYLAYER"
-2Szerokość linii jako "BYBLOCK"
-3Szerokość linii jako "DEFAULT"
Centrum projektanta

Narzędzie to przyśpiesza projektowanie poprzez szybki dostęp do danych projektowych utworzonych wcześniej.

Za pomocą Centrum Projektanta można łatwo wstawić do rysunku znajdujące się w innym rysunku dane takie jak bloki, odnośniki, style tekstu, warstwy itp.

Wstawianie bloków odbywa się bardzo sprawnie dzięki dzięki okienku podglądu bloków. 

Dsotępna jest również historia plików, oraz możliwość wyszukiwania.

Centrum danych może automatycznie znikać z ekranu, gdy nie jest używane, można także włączyć przezroczystość.

CHAMFERA

Zmienna odpowiada za pierwszą odległość fazowania metodą długość-długość.

Typ: Liczba rzeczywista

Zapisano: W pliku .DWG

Domyślnie: 0.0000

Tematy powiązane: CHAMFERB

 

Na filmie poniżej pokazano fazowanie z ustawionymi zmiennymi CHAMFERACHAMFERB