biuro@zwcad.pl

setvar

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
setvar

(setvar "zmienna" nowa_wartość)

ustawia wartość zmiennej systemowej

jako parametr wywołania funkcji podajemy:
 - nazwę zmiennej systemowej ujętej w w cudzysłowie, lub poprzedzoną apostrofem.
 - nową wartość zmiennej.

np
(setvar "OSMODE" 519 ) włącza osnap: Koniec (1) , środek (2) , cantrum (4) , najbliższy (512)


(setq lastfiledia (getvar 'filedia) )    ;zapamiętujemy stan zmiennej systemowej, żeby po wykonaniu funkcji ją przyrwócić
(setvar "FILEDIA" 0)    ; ustawiamy zmienną, by ZWCAD nie wyświetlał okna proszącego o wskazanie pliku (podamy ścieżkę przez zmienną )
(command "_IMAGEATTACH" path position size rotation  )    ; zmienne określające ścieżkę pliku, położenie ... muszą być zainicjowane
(setvar "Filedia" lastfiledia)    ; przywracamy wyświetlanie okien, by Użytkownik nie przeżył szoku po użyciu naszej funkcji.