HPNAME

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
HPNAME

Zmienna systemowa określająca domyślną nazwę wzoru kreskowania.

Domyślna nazwa dla szablonu metrycznego to ANGLE. Po zakreskowaniu innym wzorem wartość zmiennej HPNAME zmieni się na nazwę ostatnio użytego wzoru.

Nazwa wzoru kreskowania może mieć maksymalne 34 znaków bez spacji.

 

Linia poleceń po wpisaniu nazwy zmiennej HPNAME wygląda jak na rysunku poniżej (nazwa ostatnio użytego wzoru kreskowania to AR-CONC):

 

hpname

 

Zobacz również: HPSCALE, HPANG, kreskowanie

Synonyms: Domyślna nazwa wzoru kreskowania